اخبار

شرکت بهره برداری متروی تهران تعداد اعزام قطارهای سریع السیر را بنا به درخواست مسافران خط 5 متروی تهران و افزایش مسافر در ایستگاه های گلشهر و کرج، علی رغم مشکلات موجود و کمبود قطار، از روز یکشنبه 03/08/88 افزایش داد.
با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، در خط 5 متروی تهران و در روزهای غیر تعطیل، 4 حرکت سریع السیر به برنامه اعزام قطارها افزوده شده و تعداد این اعزام به 9 حرکت رسید. برنامه اعزام قطارهای سریع السیر به این شرح است:
1. حرکت قطارهای سریع السیر صبح از ایستگاه گلشهر به سمت ایستگاه تهران (صادقیه) در ساعات 5:40 ، 6:10 ، 6:30 ، 6:50 و 7:20 انجام می شود.
2. حرکت قطارهای سریع السیر بعد از ظهر از ایستگاه تهران (صادقیه) به سمت ایستگاه گلشهر در ساعات 17:50 ، 18:10 ، 18:50 و 19:20 انجام می شود.
شایان ذکر است که قطارهای سریع السیر فقط در ایستگاه های گلشهر، کرج و تهران (صادقیه) توقف دارند و مسیر خط 5 در مدت 32 دقیقه پیموده می شود.


                                                                                                                                                                پنج شنبه 30 مهر 1388 - 12:29 ب.ظ

1390/7/30 13:39:0
printآمار بازديدكنندگان:25833