100 و ۵۰ درصد تخفیف سفر با مترو برای سالمندان و معلولان

صدور کارت اعتباری مدت دار ۶ ماهه عکس دار با 100 درصد تخفیف (رایگان) برای سالمندان و ۵۰ درصد تخفیف برای معلولان از هفته جاری آغاز شد.

جامعه ی سالمند و معلول کشور می تواند با ارایه کارت منزلت یا کارت معلولیت (یا معرفی نامه از سوی سازمان بهزیستی) به ترتیب از کارت اعتباری مدت دار مترو با 100 درصد و ۵۰ درصد تخفیف برخوردار شود.

به گفته جعفر ربیعی، معاون بهره برداری شرکت متروی تهران، سالمندان و معلولان واجد شرایط می توانند با مراجعه به ایستگاه امام خمینی (ره) باجه فروش بلیت اعتباری پس از پرکردن فرم مربوطه نسبت به روز مراجعه برای دریافت کارت اعتباری خود مطلع شوند.

ربیعی تاکید کرد: در تعداد کارت های صادره و زمان دریافت آن هیچ گونه محدودیتی لحاظ نشده لذا سالمندان و معلولان هیچ گونه تعجیلی در دریافت این کارت ها نداشته باشند.

این تصمیم تنها به دلیل رعایت حال این قشر و جلوگیری از ازدحام و بروز آسیب های احتمالی ناشی از معطلی در صف های طولانی اتخاذ شده است.

ربیعی خبر داد، از 24/3/85 با هزینه ای معادل 40 میلیون دلار، ۲۰ واگن و چهار لکوموتیو جدید در خط تهران - گلشهر راه اندازی شد.

وی گفت: تعدادی از این لکوموتیوها و واگن ها جایگزین لکوموتیوها و واگن هایی می شود که بیش از ۷ سال از عمر و یک میلیون کیلومتر از کارکرد آنها می گذرد و پیش بینی می شود با جایگزینی این واگن ها و لکوموتیوهایی جدید به سرعت جابه جایی ها که قبلا به دلیل فرسودگی نقص فنی از تاخیر برخوردار بوده افزوده شود.

همچنین از 25/3/85 دو قطار در خط تهران- گلشهر ۷ واگنه می شوند؛ در حالی که قبلا کلیه قطارها تنها از ۶ واگن برخوردار بودند.

معاون بهره برداری شرکت مترو در بخش دیگری از گفت و گوی خود با همشهری گفت: ظرف یک ماه آینده مناقصه خرید واگن ها و لکوموتیوهای جدید با هدف کاهش فاصله زمانی قطارهای درون شهری از ۴ به ۲ دقیقه و در خطوط برون شهری از ۱۰ به ۵ دقیقه به اجرا گذاشته خواهد شد.

بر این اساس ۴۵۵ واگن درون شهری، ۱۶۰ واگن دوطبقه و ۳۸ لکوموتیو خریداری خواهد شد که مجوز دریافت فاینانس آن از سوی شورای اسلامی شهر تهران صادر شده است.

ربیعی گفت در صورت تامین اعتبار این قرارداد از سوی دولت ظرف یک سال و نیم آینده این تجهیزات وارد خطوط ۱ و ۲ و خط تهران- گلشهر خواهد شد.