بايدها و نبايدها

استفاده صحيح از مترو

 

✔  براي مسيريابي به نقشه هاي خطوط و تابلوهاي راهنماي نصب شده در ايستگاه ها و قطارها توجه نمائيد. 

✔ به كليه پيام هاي صوتي كه در ايستگاه ها پخش مي شود، به دقت توجه نمائيد.                                           

✔ هنگام سوارشدن به قطار حق تقدم با سالمندان، بيماران و معلولان مي باشد.

✔ ورود هرگونه مواد، مايعات و تجهيزات قابل انفجار و اشتعال در تمامي فضاهاي مترو و قطارها ممنوع مي باشد.

✔ هنگام تردد در ايستگاه ها همواره از سمت راست خود حرکت نمائيد و در مسير تردد ساير مسافران قرار نگيريد.

✔ استعمال دخانيات در تمامي فضاهاي مترو، حتي سكوها ممنوع مي باشد.

✔ ورود هرنوع حيوان در تمامي فضاهاي مترو  و  قطارها ممنوع مي باشد.                                                                      

✔ جهت خريد و يا شارژ بليت از طريق كارت هاي بانكي مي توانيد از دستگاههاي نصب شده بر روي ديوار استفاده نمائيد.


✔ تجهيزات آتش نشاني مستقر در ايستگاه ها و قطارها به منظور استفاده در مواقع اضطراري تعبيه شده است، لطفا از جابجايي بي مورد آنها خودداري نمائيد.

✔ براي ثبت خروج در هنگام ترك ايستگاه، از گيت هاي خروج و يا دستگاه هاي نصب شده بر روي ديوار استفاده نمائيد.         

✔ در صورت مشاهده رفتار مشکوک، سرقت و موارد مشابه مراتب را سريعاً به مسئول ايستگاه، انتظامات و يا پليس مترو اطلاع دهيد.

✔ جهت حفظ زيبائي و آراستگي مترو، از ريختن زباله در ايستگاه ها و قطارها جداً پرهيز نمائيد.

✔ هنگام تردد در ايستگاه ها، استفاده از پله برقي و سوار شدن به قطار، مراقب كودكان خود باشيد.

✔ در هنگام استفاده از پله هاي برقي پاهاي خود را كاملاً بر روي يك پله قرار دهيد و هندريل مشكي رنگ را با دست بگيريد.

✔ جهت خروج از سكوها و استفاده از پله هاي برقي به تابلو هاي راهنما توجه نماييد.

✔ از دويدن و راه رفتن بر روي پله هاي برقي جدا|ً خودداري نماييد.
✔ در صورت احساس سرگيجه و ضعف، از ادامه مسير و حركت خودداري نموده و از ماموران ايستگاه كمك بخواهيد.


✔ هنگام مشاهده سقوط و يا بر هم خوردن تعادل همراهان و يا ساير مسافران بر روي پله هاي برقي، سريعاً دكمه STOP در ابتدا و يا انتهاي پله برقي، منتها اليه هندريل مشكي رنگ را فعال نموده و به ماموران ايستگاه اطلاع دهيد.
                                                                                                                                                                 
✔ آسانسورهاي تعبيه شده در داخل ايستگاه ها، به منظور استفاده سالمندان و افراد كم توان مي باشد.

✔ در هنگام استفاده از آسانسور مانع بسته شدن درب هاي آن نشويد.

                                                                                                                                                                

✔ به تابلوهاي ايمني و راهنماي نصب شده در داخل آسانسور توجه فرماييد و در صورت بروز مشكل با شماره تلفن هاي اعلام شده در داخل آسانسور تماس حاصل فرماييد.

✔ با مطالعه جداول زمان بندي حركت قطارها و مشاهده تابلوهاي نشان دهنده موقعيت قطار از موقعيت زماني و مكاني قطارها مطلع شويد.✔ خط زرد لبه ي سكو حريم ايمن شماست، لطفاً قبل از توقف كامل قطار و باز شدن درب ها از آن عبور نفرماييد.

✔ از عجله و شتاب جهت سوار شدن به قطار پرهيز نموده و هرگز مانع بسته شدن درب هاي قطار نشويد.

✔ به منظور تسهيل در ورود و خروج از قطار و جلوگيري از تاخير در حركت قطار ابتدا اجازه دهيد مسافران داخل قطار پياده شده و سپس جهت ورود از كناره هاي درب اقدام به سوار شدن نماييد.
                             

✔ هنگام ورود و خروج از قطار مراقب فاصله بين سكو و قطار باشيد.                                                                        


✔ براي سوار شدن به قطار، از تمامي طول سكو و تمامي درب هاي قطار استفاده نموده و از تجمع در ورودي و خروجي هاي سكو خودداري نماييد.
✔ هنگام باز و بسته شدن درب هاي قطار از آن فاصله گرفته و مراقب انگشتان خود باشيد.

✔ ورود به تونل و حريم ريلي اكيداً ممنوع بوده و موجب برخورد قانوني خواهد شد.    
                                                                                                                                                                 

✔  در تمامي موارد تاخير، توقف، حوادث و ساير نواقص پيش آمده ضمن حفظ خونسردي، كمال همكاري را با راهبر قطار و ماموران ايستگاه به عمل آوريد.

✔ هنگام امداد ماموران ايستگاه به افراد مصدوم و بيمار، ضمن خلوت كردن محيط و عدم ازدحام، ايشان را در ارائه خدمات مناسب ياري نماييد. 

                                                                                                                                                            

✔ در صورت افتادن وسايل شخصي خود در حريم ريلي، مراتب را به مامور سكو و يا مسئول ايستگاه اطلاع دهيد و به هيچ عنوان خودتان وارد حريم ريلي نشويد.