بيانيه، ماموريت و چشم انداز


ماموريت، چشم انداز، بيانيه ارزش و اهداف كلان

ماموریت شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه: 

حضور مسئولانه شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه در كليه مراحل ساخت، تجهيز، تحويل‌گيري و بهره‌برداري.

ماموريت اصلي شركت:

"ارائه خدمات ريلي انبوه همراه با دقت، ايمني، سرعت و جلب رضايت حداكثري ذي‌نفعان"
چشم انداز شرکت بهره برداری راه آن شهری تهران و حومه


سرآمد در حمل و نقل شهري با رويكرد دقت، سلامت و سرعت

 سرآمد
تعالي سازماني، ارتقاي تكنولوژي، سفر مقرون به صرفه، كيفيت خدمات، افزايش سهم سفرهاي درون شهري، سامانه حمل و نقل عمومي برتر، پيشرو درخدمات رساني

دقت:  
ايمني ، اطمينان ، نظم

سلامت :
 سلامت محيط زيست ، رفاه و آسايش مسافران ، سلامت كاركنان ، سلامت سامانه مترو 

سرعت :
 كاهش هدوي، كاهش زمان انتظار ، افزايش سفرها                                                                                          
بیانیه ارزش شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه: 


 شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه به عنوان اولين شركت ارائه دهنده خدمات حمل و نقل ريلي درون شهري در كشور به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در اساسنامه و در راستاي ارائه خدمات ناب حمل و نقل ريلي درون شهري به شهروندان، رعايت ارزش هاي زير را در جهت حصول منافع شركت براي مشتريان، كاركنان و سازمان سرلوحه كار خود قرار داده است:

تعالي سازماني:
تعالي مستمر در مديريت سازماني، بهبود مستمر منابع انساني، صيانت و ارتقاي سرمايه‌هاي انساني، حفظ، تربيت و توسعه سرمايه‌هاي انساني و ارج نهادن به ايشان، ارتقاي كيفيت ارائه خدمات مسافري، صداقت و شفافيت فرآيندها و تعاملات، خلاقيت و نوآوري، حمايت از توليدكنندگان و سازندگان داخلي.

مسئوليت اجتماعي:
مسئوليت پذيري در قبال شهروندان، كاركنان و ارزش آفريني براي ذي‌نفعان، حراست از سرمايه‌هاي اجتماعي، جلب رضايت ذي‌نفعان و خشنودسازي ايشان با خدمات رساني سريع، دقيق و دلسوزانه، عدالت اجتماعي در ارائه خدمات، حفظ كرامت بانوان مسافر و ترويج و اعتلاي فرهنگ اسلامي ايراني و پاسخگو بودن در قبال ذي‌نفعان.

سلامت:
توجه به ايمني، امنيت و سلامت شهروندان و كاركنان، حفظ محيط زيست با رعايت استانداردهاي بين المللي ايمني و زيست محيطي.


 

 اهداف کلان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه: 


1-ارائه خدمات خرسندساز به ذي‌نفعان.

2-تسهيل در ايجاد شبكه تامين كنندگان ايراني كالا و خدمات مورد نياز صنعت ريلي درون شهري.

3-افزايش سهم درآمدهاي ثانويه شركت.

4-بهبود مستمر بهره وري كليه سرمايه هاي سازماني(انساني، مالي، اطلاعاتي و دارايي‌هاي فيزيكي).

5-بهبود مستمر فرآيندهاي سازماني.


6-فرهنگ سازي برمبناي الگوي اسلامي ايراني.


براي مشاهده خط مشي سيستم مديريت يكپارچه شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه، اينجا كليك كنيد.