|  Login  ::  فارسی
Select the search type
 • Site
 • Web
Search

Line 1 
 • Tajrish
 • Qeytarieh
 • Shahid Sadr
 • Qolhak
 • Doctor Shari ati
 • Mirdamad
 • Shahid Haqani
 • Shahid Hemmat
 • Mosalla-ye Imam Khomeein
 • Shahid Beheshti
 • Shahid Mofatteh
 • Haft-e Tir
 • Taleqani
 • Darvazeh Dowlat
 • Sa`di
 • Imam Khomeini
 • Panzdah-e Khordad
 • Khayyam
 • Mohammadieh Sq
 • Shoush
 • South Terminal
 • shahid-Bokharae
 • Ali Abad
 • Javanmard-e Qassab
 • Shahr-e Rey
 • Palayeshgah
 • Shahed - baghershahr
 • Imam Khomeini Shrine
 • Kahrizak


 • Line 2 
 • Farhangsara
 • Tehranpars
 • Shahid Baqeri
 • Science & Technology University
 • Sarsabz
 • Janbazan
 • Fadak
 • Sabalan
 • Shahid Madani
 • Imam Hossein
 • Darvazeh Shemiran
 • Baharestan
 • Mellat
 • Imam Khomeini
 • Hasan Abad
 • Imam Ali University
 • Horr Sq
 • Shahid Navvab-e Safavi
 • Shademan
 • Sharif University
 • Tarasht
 • Tehean (Sadeqiyeh)


 • Line 3 
 • Qaem
 • shahid mahallati
 • Nobonyad
 • hosein Abad
 • Heravi
 • Shahid Zein-eddin
 • khaje abdollah ansary
 • shahid sayyad shirzai
 • Shahid Ghodoosi
 • sohrevardi
 • Shahid Beheshti
 • Mirzaye Shirazi
 • Jihad Sq
 • Vali Asr Sq
 • Tear-e-shahr
 • Moniriyeh
 • mahdiyeh
 • Railway
 • Javadiyeh
 • Zam Zam
 • Shahrak-e Shariati
 • Abdol Abad
 • Nemat Abad
 • Azadegan


 • Line 4 
 • Shahid Kolahdouz
 • Nirou Havaei
 • Nabard
 • Pirouzi
 • Ebne sina
 • Shohada Sq
 • Darvazeh Shemiran
 • Darvazeh Dowlat
 • Ferdowsi
 • Tear-e-shahr
 • Enqelab-e Eslami Sq
 • Towhid Sq
 • Shademan
 • Doctor Habib-o-llah
 • Ostad Moein
 • Meydan-e Azadi
 • Bimeh
 • Shahrak-e Ekbatan
 • Eram-e Sabz


 • Line 5 
 • Tehean (Sadeqiyeh)
 • Eram-e Sabz
 • Azadi Sport Complex
 • Chitgar
 • Iran Khodro
 • Vardavard
 • atmosfer
 • Karaj
 • Mohammad Shahr ( Mahdasht)
 • Golshahr
 • garmdareh


 • Mehrabad Airport 
 • Bimeh
 • Mehrabad Airport Terminal 1&2
 • Mehrabad Airport Terminal 4 &6


 • emam khomeini airport line 
 • Shahed - baghershahr
 • Shahr-e Aftab
 • imam khomeini airport


 • line 7 
 • san'at square
 • tarbiat modares university
 • Shahid Navvab-e Safavi
 • rodaki
 • komeyl
 • beryanak
 • mahdiyeh
 • Mohammadieh Sq
 • basij


 • Line 6 
 • Dolat Abad
 • Besaat
 • Shohada Sq
 • Imam Hossein


 • Tehran municipality, Public & International Relations Department CopyRight 2005 - 2011