جزئیات تعریف ایستگاهها

مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: جوادیه
کد ايستگاه: B3-1
آدرس: حد فاصل پل جوادیه و میدان رباط کریم
مساحت سرپوشیده: 3780  متر مربع
مساحت فضای باز: متر مربع
ورودي هاي ايستگاه: میدان رباط کریم - خیابان آیت ا000 ایروانی - کوچه شهید نادر زربافیان


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
امکانات عمومي ايستگاهشرح
پله برقی 8عدد
آب سردکن 1عدد
نمازخانه
باجه بلیت اعتباری
آنتن دهی موبایل
دوربین مدار بسته
تابلو هنری
سیستم اضطرار خروج
صندوق انتقادات و پیشنهادات
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه