جزئیات تعریف ایستگاهها

مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: نوبنیاد
کد ايستگاه:
آدرس: میدان نوبنیاد
مساحت سرپوشیده:   متر مربع
مساحت فضای باز: متر مربع
ورودي هاي ايستگاه:


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
امکانات عمومي ايستگاهشرح
پله برقی 8عدد
آب سردکن 1عدد
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه
-->