جزئیات تعریف ایستگاهها

مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: شهید زین الدین
کد ايستگاه:
آدرس: بزرگراه شهید صیاد شیرازی تقاطع بزرگراه شهید زین العابدین
مساحت سرپوشیده:   متر مربع
مساحت فضای باز: متر مربع
ورودي هاي ايستگاه:


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
امکانات عمومي ايستگاهشرح
پله برقی 10عدد
آب سردکن 1عدد
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه