جزئیات تعریف ایستگاهها

مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: شهید قدوسی
کد ايستگاه:
آدرس: خیابان شریعتی-تقاطع خیابان شهید بهشتی
مساحت سرپوشیده:   متر مربع
مساحت فضای باز: متر مربع
ورودي هاي ايستگاه:


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه