جزئیات تعریف ایستگاهها

مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: شهید صیاد شیرازی
کد ايستگاه:
آدرس: بزرگراه صیاد شیرازی- تقاطع مسیل باختر
مساحت سرپوشیده:   متر مربع
مساحت فضای باز: متر مربع
ورودي هاي ايستگاه:


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه
-->