09/22/2019 - يكشنبه 31 شهريور 1398&-1:9:41 | 09/22/2019 - يكشنبه 31 شهريور 1398&-1:9:41
مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: میدان صنعت
کد ايستگاه: W7
آدرس: محدوده ضلع شمال غربی میدان صنعت
مساحت سرپوشیده: 3696  متر مربع
مساحت فضای باز: 5858متر مربع
ورودي هاي ايستگاه: 3 عدد (ورودی جنوب غربی افتتاح شده است)


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
امکانات عمومي ايستگاهشرح
پله برقی 6 عدد
رمپ (ویژه جانبازان)
پایانه اتوبوسرانی
پلیس مترو
پایانه تاکسیرانی
روشنایی اضطراری
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه