جزئیات تعریف ایستگاهها

مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: میدان صنعت
کد ايستگاه: san'at square
آدرس: محدوده ضلع شمالی میدان صنعت
مساحت سرپوشیده:   متر مربع
مساحت فضای باز: متر مربع
ورودي هاي ايستگاه:


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه