11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398&-20:53:40 | 11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398&-20:53:40
مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: بسیج
کد ايستگاه:
آدرس: محدوده بزرگراه بسیج - افسریه
مساحت سرپوشیده:   متر مربع
مساحت فضای باز: متر مربع
ورودي هاي ايستگاه:


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه