جزئیات تعریف ایستگاهها

مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: کمیل
کد ايستگاه:
آدرس: اتوبان نواب شمال به جنوب، بعد از پل کمیل جنب ایستگاه بی آر تی
مساحت سرپوشیده: 5159  متر مربع
مساحت فضای باز: متر مربع
ورودي هاي ايستگاه: ورودی غربی -لاین کندرو اتوبان نواب (شمال به جنوب)


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
امکانات عمومي ايستگاهشرح
پله برقی
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه