11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398&-21:2:58 | 11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398&-21:2:58
مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: دانشگاه تربیت مدرس
کد ايستگاه: T7
آدرس: chamran highwaY
مساحت سرپوشیده: 4210  متر مربع
مساحت فضای باز: 0متر مربع
ورودي هاي ايستگاه: دارای 1 ورودی که به اتوبان چمران جنب ورودی جلال آل احمد منتهی می شود.


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
امکانات عمومي ايستگاهشرح
پله برقی 10عدد
رمپ (ویژه جانبازان)
پایانه اتوبوسرانی
پلیس مترو
روشنایی اضطراری
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه