09/22/2019 - يكشنبه 31 شهريور 1398&-1:13:50 | 09/22/2019 - يكشنبه 31 شهريور 1398&-1:13:50
مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: رودکی
کد ايستگاه:
آدرس: بزرگراه شهید نواب صفوی- زیر پل امام خمینی
مساحت سرپوشیده: 6680  متر مربع
مساحت فضای باز: متر مربع
ورودي هاي ايستگاه: ورودی غربی- بزرگراه شهید نواب صفوی(شمال به جنوب) -زیر پل امام خمینی در خیابان رودکی


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
امکانات عمومي ايستگاهشرح
پله برقی
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه