11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398&-20:58:30 | 11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398&-20:58:30
مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: بریانک
کد ايستگاه:
آدرس: بزرگراه شهید نواب صفوی -بعد از تونل توحید - جنب خیابان بریانک
مساحت سرپوشیده: 10152  متر مربع
مساحت فضای باز: متر مربع
ورودي هاي ايستگاه: ورودی شمالی - بزرگراه شهید نواب صفوی(شمال به جنوب) -بعد از تونل توحید - جنب خیابان بریانک غربی


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
امکانات عمومي ايستگاهشرح
پله برقی
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه