11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398&-21:4:40 | 11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398&-21:4:40
مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: هلال احمر
کد ايستگاه:
آدرس:
مساحت سرپوشیده:   متر مربع
مساحت فضای باز: متر مربع
ورودي هاي ايستگاه:


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه