09/22/2019 - يكشنبه 31 شهريور 1398&-1:21:51 | 09/22/2019 - يكشنبه 31 شهريور 1398&-1:21:51
مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: هلال احمر
کد ايستگاه:
آدرس:
مساحت سرپوشیده:   متر مربع
مساحت فضای باز: متر مربع
ورودي هاي ايستگاه:


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه