11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398&-21:11:0 | 11/13/2019 - چهارشنبه 22 آبان 1398&-21:11:0
مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: دولت آباد
کد ايستگاه: A6
آدرس: شهرک دولت آباد انتهای بلوار قدس
مساحت سرپوشیده: 2417  متر مربع
مساحت فضای باز: 0متر مربع
ورودي هاي ايستگاه: شهرک دولت آباد انتهای بلوار قدس


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
امکانات عمومي ايستگاهشرح
پله برقی 6 عدد
آب سردکن 1عدد
پارکینگ عمومی
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه