مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: بعثت
کد ايستگاه: C6
آدرس:
مساحت سرپوشیده: 3323  متر مربع
مساحت فضای باز: 0متر مربع
ورودي هاي ايستگاه: دارای 2 ورودی که ورودی 1 (در حال تکمیل):ضلع شرقی تقاطع هفده شهریور و بزرگراه بعثت و ورودی 2 به ضلع جنوبی تقاطع هفده شهریور و بزرگراه بعثت منتهی می شود و


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
امکانات عمومي ايستگاهشرح
پله برقی 8 عدد
آب سردکن 1عدد
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه