جزئیات تعریف ایستگاهها

مشخصات عمومي ايستگاه
نام ايستگاه: ایران خودرو
کد ايستگاه: -
آدرس: اتوبان تهرن -کرج-پیکان شهر
مساحت سرپوشیده: 6826  متر مربع
مساحت فضای باز: 33580متر مربع
ورودي هاي ايستگاه: 1- ضلع غربی اتوبان تهران کرج 2- ضلع شرقی اتوبان تهران کرج


غرفه هاي تجاري ايستگاه

امکانات عمومی ایستگاهها
امکانات عمومي ايستگاهشرح
پله برقی 2عدد
آسانسور 4عدد
آب سردکن 1عدد
سرویس بهداشتی عمومی
نمازخانه
پایانه اتوبوسرانی
پارکینگ عمومی
پلیس مترو
خانه فرهنگ
آنتن دهی موبایل
 
اطلاعات پارکينگ
خطوط اتوبوس و تاکسی
مراکز مهم اطراف ایستگاه