خطوط اتوبوس و تاکسی اطراف ایستگاه

انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:خصوصي 12-23و513

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: یافت آباد
مسير رفت: یافت آباد-باقری-بابایی-هاشمی-طاهری-ابراهیم آباد-الغدیر شمالی-بهار-طاووس-17 شهریور-عزیزی-زرند-توکلی-امام محمد باقر-20متری شمشیری-آیت اله سعیدی- پ.آزادی.
مسير برگشت: پ.آزادی-آیت اله سعیدی-م.مفتتح--خ.قزوین-خ . شمشیری-خ.پادگان-خ.زرند-پاستوریزه-عزیزی-17 شهریور-طاووس-بهار-م.جانباز-خ-الغدیر-ابراهیم آباد-طاهری-هاشمی-بابایی-باقری-یافت آباد.
شماره خط:خصوصي 11-23و515

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: ابراهیم آباد
مسير رفت: بلوار ابراهیم آباد -بلوار معلم-م.معلم-آیت اله سعیدی-م.مفتح-پ.آزادی
مسير برگشت: آزادی-م.آزادی-آیت اله سعیدی-بلوار معلم-م.معلم-م.مسلم-ابراهیم آبادی
شماره خط:خصوصي3043و 512

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: شهرک ولیعصر
مسير رفت: شهرک ولیعصر(عج)-م.مفتتح-وحدت-سجادی شمالی-خ سید الشهدا-20متری حیدری-بلوار معلم -آیت اله سعیدی-زرند-خ.آیت اله سعیدی-پ.آزادی
مسير برگشت: پ.آزادی-م.آزادی-خ.آیت اله سعیدی-زرند-معلم-حیدری شمالی-حیدری جنوبی-سیدالشهدا-سجادی شمالی-وحدت-مفتح-م.مفتح
شماره خط:خصوصي 3015 و527

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: شهرک دریا
مسير رفت: شهرک دریا-بلوارخزر-یاس غربی-مطهری-بهشتی-رجائی-نیلوفر-تهرانسر-گلها-سه راه ارج-جاده مخصوص-م.آزادی-پ.آزادی.
مسير برگشت: پ.آزادی-جاده مخصوص - سه راه ارج-گلها-لاله-تهرانسر-نیلوفر-رجائی بهشتی-صدوقی-یاس غربی-خزر-شهرک دریا
شماره خط:634

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: شهرک شهرداری
مسير رفت: شهرک شهرداری-کنار گذراتوبان کرج-خ.ایران خودرو-جاده مخصوص کرج-پ.آزادی
مسير برگشت: جاده مخصوص کرج-شهرک سینمایی-کنار گذراتوبان کرج-شهرک شهرداری
شماره خط:635

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: اکباتان
مسير رفت: فاز2-فاز3-فاز1-شهید ستاری-اتوبان کرج-خروجی اتوبان به محمد علی جناح -محمد علی جناح-پ.آزادی
مسير برگشت: پ.آزادی-جاده مخصوص-ورودی شهرک اکباتان-فاز1-فاز3-فاز2
شماره خط:636

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: شهرک دانشگاه
مسير رفت: شهرک دانشگاه-جاده مخصوص کرج-م.آزادی-پ.آزادی.
مسير برگشت: پ.آزادی-جاده مخصوص کرج غرب-جاده مخصوص شرق- شهرک دانشگاه
شماره خط:637

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: شهرک آزادی
مسير رفت: شهرک آزادی-م.امام رضا- خ.امام رضا-امام جواد-امام صادق-امام سجاد-محمد رسول ال....ولیعصر(عج)-شیشه مینا-اتوبان کرج-پل اکباتان-جاده مخصوص کرج-پ.آزادی.
مسير برگشت: پ.آزادی-جاده مخصوص کرج-شیشه مینا-ولیعصر(عج)-محمد رسول ال...-امام صادق-م.امام رضا- (شهرک آزادی)
شماره خط:خصوصي11-1

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: پونک
مسير رفت: چهاردیواری -اشرفی - فلکه دوم صاقیه - جناح - میدان آزادی
مسير برگشت: میدان آزادی -رحمانی - جناح - صادقیه - اشرفی - چهاردیواری
شماره خط:خصوصي18-2

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: هوانیروز
مسير رفت: امیرکبیر - میدان دهکده - استادیوم - ارم - اتوبان تهران کرج - جناح
مسير برگشت: جاده مخصوص -میدان دهکده - امیرکبیر - اطریش - هوانیروز
شماره خط:خصوصي19-3

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: پونک
مسير رفت: حصارک - اشرفی -فلکه دوم صاقیه - متروی صادقیه - جناح -پ آزادی
مسير برگشت: "پ آزادی -مخصوص - رحمانی - جناح - فلکه دوم صادقیه - اشرفی اصفهانی - حصارک - دانشگاه "
شماره خط:خصوصي2-7

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: کوهسار
مسير رفت: کوهسار - آیت الله کاشانی - فلکه دوم صاقیه - جناح - پ آزادی
مسير برگشت: "پ آزادی -مرحمانی - جناح - فلکه دوم صادقیه -کاشانی- شهرزیبا -شهران - کوهسار "
شماره خط:خصوصي1-22

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: هفت تیر
مسير رفت: هفت تیر- کریم خان - بلوارکشاورز - میدان توحید - ستارخان - شادمان - متروی آزادی - خ آزادی -پ آزادی
مسير برگشت: پ آزادی - رحمانی - پل ستارخان -توحید - بیمارستان امام - بلوارکشاورز -میدان ولیعصر- کریم خان - میدان هفت تیر
شماره خط:خصوصي3-27

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: میدان صنعت (شهرک غرب)
مسير رفت: میدان صنعت - شیخ فض الله - مرزداران - سرجلال آل احمد - پل آزمایش - پل ستارخان - طرشت - متروی صاقیه - پ آزادی
مسير برگشت: پ آزادی - رحمانی - شیخ فض الله - طرشت -پل ستارخان - پل آزمایش - سرمزداران - شهرک غرب
شماره خط:خصوصي 3-5

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: سید خندان
مسير رفت: رسالت - مدرس - همت - شیخ فض ا لله - متروی صاقیه - جناح-پ آزادی
مسير برگشت: پ آزادی -رحمانی - شیخ فض الله - همت - توانیر- مدرس -رسالت - سیدخندان
شماره خط:خصوصي2-5

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: میدان ونک
مسير رفت: ونک - ملاصدرا - چمران -همت - شیخ فضل الله - متروی صاقیه - جناح - پ آزادی
مسير برگشت: پ آزادی -رحمانی - شیخ فض الله - همت -پل توانیر-عباسپور -ونک
شماره خط:خصوصي622

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: مترو استادیوم آزادی
مسير رفت: اتوبان تهران کرج - جناح -پ آزادی
مسير برگشت: پ آزادی -رحمانی - اتوبان تهران کرج - متروی استادیوم
شماره خط:خصوصي 6-3

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: ترمینال جنوب
مسير رفت: ترمینال جنوب - راه آهن - خ کارگر جنوبی - میدان قزوین - خ قزوین - سه راه آذری - سرهاشمی - پ آزادی
مسير برگشت: پ آزادی - سعیدی - سه راه آذری - هلال احمر - میدان رازی - کارگر جنوبی - میدان راه آهن - خ شوش - دروازه غار - ترمینال جنوب
شماره خط:1-BRT

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: خط 1 BRT تهرانپارس
مسير رفت: آزادی-استادمعین-شریف-بهبودی-رودکی-قریب-انقلاب-دانشگاه-چهارراه ولیعصر-فردوسی-دروازه دولت-شریعتی-پل چوبی-امام حسین(ع)-منتظری-بوعلی-فرودگاه-سبلان-وحیدیه-پل-آیت-ابوریحان-خاقانی-داریوش-تهرانپارس
مسير برگشت: تهرانپارس-داریوش-خاقانی-ابوریحان-آیت-پل-وحیدیه-سبلان-فرودگاه-بوعلی-منتظری-امام حسین(ع)-پل چوبی-شریعتی-دروازه دولت-فردوسی-چهارراه ولیعصر-دانشگاه-انقلاب-قریب-رودکی-بهبودی-شریف-استادمعین-آزادی
شماره خط:2-BRT

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: خط 2 BRT ترمینال خاوران
مسير رفت: پمپ بنزین-فرهنگسرای خاوران-باسکول-اتابک-امیر سلیمانی-مخبر-م.خراسان-خ.خراسان-خ. مولوی-سعادت-خیام(محمودیه)-وحدت اسلامی-ولیعصر-استخر(مرادی)-عباسی-کشاورز-امامزاده معصوم-دوراهی قپان- فرهنگسرای قرآن-سه راه آذری-جرجانی(شمشیری)-سی متری جی-هاشمی-پ آزادی-
مسير برگشت: م.آزادی-هاشمی-سی متری جی-جرجانی(شمشیری)-سه راه آذری-فرهنگسرای قرآن-دوراهی قپان- امامزاده معصوم-کشاورز-عباسی-استخر(مرادی)-ولیعصر-وحدت اسلامی-خیام (محمدیه)-سعادت-خ.مولوی-خ.خراسان-مخبر-امیرسلیمانی-اتابک-یاسکوا-فرهنگسرای خاوران-پمپ بنزین-پ.خاوران.
شماره خط:10- BRT

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: خط 10 BRT دانشگاه آزاد اسلامی(پونک)
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: فردیس
مسير رفت: فردیس - پل فردیس - اتوبان تهران کرج - رحمانی - پ آزادی
مسير برگشت: پ آزادی - رحمانی - اتوبان تهران کرج- پل فردیس - فردیس
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: نظرآباد
مسير رفت: نظرآباد - اتوبان تهران قزوین - پل فردیس - اتوبان تهران کرج - رحمانی - پ آزادی
مسير برگشت: پ آزادی - رحمانی - اتوبان تهران کرج- پل فردیس - اتوبان تهران قزوین - نظرآباد
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: باغستان (شهریار)
مسير رفت: باغستان - سه راه شهریار- کمربندی آزادگان - اتوبان تهران کرج - رحمانی - پ آزادی
مسير برگشت: پ آزادی- جاده مخصوص -کمربندی آزادگان - جاده قدیم - سه راه شهریار -باغستان
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: باغستان (کرج)
مسير رفت: باغستان- شاهین ویلا - میان جاده - دهکان ویلا - میدان مادر - مهرویلا - اتوبان تهران کرج - پ آزادی
مسير برگشت: پ آزادی- رحمانی - اتوبان تهران کرج - مهرویلا - میدان مادر - دهکان ویلا - میان جاده - شاهین ویلا - باغستان
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: سرآسیاب
مسير رفت: سرآسیاب - سه راه اندیشه - اندیشه -میدان صیاد- میدان سپاه - کمربندی چیتگر - جاده مخصوص - پایانه آزادی
مسير برگشت: پایانه آزادی -جاده مخصوص -کمربندی چیتگر-میدان سپاه -میدان صیاد-اندیشه -سه راه اندیشه - سرآسیاب
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: مارلیک
مسير رفت: مارلیک - سرآسیاب - سه راه اندیشه - اندیشه -میدان صیاد- میدان سپاه - کمربندی چیتگر - جاده مخصوص - پایانه آزادی
مسير برگشت: پایانه آزادی -جاده مخصوص -کمربندی چیتگر-میدان سپاه -میدان صیاد-اندیشه -سه راه اندیشه - سرآسیاب - مارلیک
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: شهرقدس (قلعه حسن خان)
مسير رفت: شهرقدس - جاده قدیم - جاده مخصوص - پایانه آزادی
مسير برگشت: پایانه آزادی -جاده مخصوص - جاده قدیم - شهرقدس
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: اندیشه
مسير رفت: اندیشه - میدان صیاد- میدان سپاه - کمربندی چیتگر - جاده مخصوص - پایانه آزادی
مسير برگشت: پایانه آزادی -جاده مخصوص -کمربندی چیتگر-میدان سپاه -میدان صیاد-اندیشه
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: شهریار
مسير رفت: شهریار- جاده قدیم - جاده مخصوص - پایانه آزادی
مسير برگشت: پایانه آزادی -جاده مخصوص - جاده قدیم - شهریار
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: مهرشهر
مسير رفت: کیانمهر - مهرشهر پل فردیس - اتوبان تهران کرج - رحمانی- پایانه آزادی
مسير برگشت: پایانه آزادی -رحمانی - اتوبان تهران کرج - پل فردیس- 45متری گلشهر - مهرشهر - کیانمهر
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: حصارک
مسير رفت: حصارک -45 متری گلشهر- پل فردیس - اتوبان تهران کرج - رحمانی- پایانه آزادی
مسير برگشت: پایانه آزادی -رحمانی - اتوبان تهران کرج - پل فردیس-45متری گلشهر - حصارک
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: کرج
مسير رفت: کرج - پل فردیس - اتوبان تهران کرج - رحمانی- پایانه آزادی
مسير برگشت: پایانه آزادی -رحمانی - اتوبان تهران کرج - پل فردیس- میدان شاه عباسی - سه راه عظیمیه
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: ماهدشت (محمدشهر)
مسير رفت: ماهدشت - متروی محمدشهر- پل فردیس - اتوبان تهران کرج - رحمانی- پایانه آزادی
مسير برگشت: پایانه آزادی -رحمانی - اتوبان تهران کرج - پل فردیس - متروی محمد شهر - ماهدشت
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: رجائی شهر(گوهردشت )
مسير رفت: رجائی شهر- درختی کرج - پل فردیس - اتوبان تهران کرج - رحمانی- پایانه آزادی
مسير برگشت: پایانه آزادی -رحمانی - اتوبان تهران کرج - پل فردیس -اخ درختی کرج - سه راه گوهردشت - گوهردشت
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: رباط کریم
مسير رفت: جاده قدیم ساوه - پاسگاه نعمت الله - آذری - پایانه آزادی
مسير برگشت: پایانه آزادی - آذری - پاسگاه نعمت آباد- جاده قدیم ساوه
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: نسیم شهر
مسير رفت: جاده قدیم ساوه - پاسگاه نعمت الله - آذری - پایانه آزادی
مسير برگشت: پایانه آزادی -آزادگان - اتوبان ساوه - نسیم شهر
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: هشتگرد (جدید)
مسير رفت: اتوبان تهران قزوین - پل فردیس - اتوبان تهران کرج - رحمانی- پایانه آزادی
مسير برگشت: پایانه آزادی -رحمانی - اتوبان تهران کرج - پل فردیس -اتوبان تهران قزوین -
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: هشتگرد (قدیم)
مسير رفت: اتوبان تهران قزوین - پل فردیس - اتوبان تهران کرج -رحمانی- پایانه آزادی
مسير برگشت: پایانه آزادی -رحمانی - اتوبان تهران کرج - پل فردیس -اتوبان تهران قزوین -
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: اسلام شهر
مسير رفت: جاده قدیم ساوه - پاسگاه نعمت الله - آذری - پایانه آزادی
مسير برگشت: پایانه آزادی - یافت آباد- آزادگان - اسلام شهر
شماره خط:_

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: احمد مستوفی
مسير رفت: احمد مستوفی - آزادگان - جاده قدیم کرج - جاده مخصوص - پایانه آزادی
مسير برگشت: پایانه آزادی - جاده مخصوص - جاده قدیم - آزادگان - احمد مستوفی

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:1924

ايستگاه مبدأ: میدان جهاد
ايستگاه مقصد: میدان آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1919

ايستگاه مبدأ: شهرک شکوفه
ايستگاه مقصد: میدان آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1711

ايستگاه مبدأ: ابوذر
ايستگاه مقصد: پایانه آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1537

ايستگاه مبدأ: ثامن الحجج (ع)
ايستگاه مقصد: میدان آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1229

ايستگاه مبدأ: میدان امام خمینی(ره)
ايستگاه مقصد: میدان آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1228

ايستگاه مبدأ: میدان شوش
ايستگاه مقصد: میدان آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1134

ايستگاه مبدأ: میدان راه آهن
ايستگاه مقصد: میدان آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1129

ايستگاه مبدأ: میدان قزوین
ايستگاه مقصد: میدان آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1014

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: مالک اشتر
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:923

ايستگاه مبدأ: ابتدای خیابان توکلی
ايستگاه مقصد: میدان آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:918

ايستگاه مبدأ: میدان شمشیری
ايستگاه مقصد: پایانه آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:561

ايستگاه مبدأ: میدان آزادی
ايستگاه مقصد: میدان امام حسین(ع)
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:563

ايستگاه مبدأ: میدان آزادی
ايستگاه مقصد: ملارد
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:627

ايستگاه مبدأ: میدان هفت تیر
ايستگاه مقصد: میدان آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:634

ايستگاه مبدأ: چهارراه ولیعصر (عج)
ايستگاه مقصد: میدان آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:631

ايستگاه مبدأ: میدان انقلاب اسلامی
ايستگاه مقصد: میدان آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:541

ايستگاه مبدأ: میدان آزادی
ايستگاه مقصد: شهریار
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:538

ايستگاه مبدأ: میدان آزادی
ايستگاه مقصد: فازچهار مهرشهر
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:535

ايستگاه مبدأ: میدان آزادی
ايستگاه مقصد: اکباتان
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:534

ايستگاه مبدأ: شهرزیبا
ايستگاه مقصد: میدان آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:533

ايستگاه مبدأ: جنت آباد
ايستگاه مقصد: میدان آزادی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:526

ايستگاه مبدأ: میدان آزادی
ايستگاه مقصد: شهر قدس
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:523

ايستگاه مبدأ: میدان آزادی
ايستگاه مقصد: دانشگاه آزاد اسلامشهر
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:519

ايستگاه مبدأ: میدان آزادی
ايستگاه مقصد: شهر گلستان
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:518

ايستگاه مبدأ: میدان آزادی
ايستگاه مقصد: امامزاده داود (ع)
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:517

ايستگاه مبدأ: میدان آزادی
ايستگاه مقصد: فردیس
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:512

ايستگاه مبدأ: میدان آزادی
ايستگاه مقصد: کرج
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه