خطوط اتوبوس و تاکسی اطراف ایستگاه

انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:631 و خصوصي

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: دهکده المپیک
مسير رفت: ایستگاه مترو صادقیه -صادقیه- خیابان آیت اله کاشانی-حسن آباد-جنت آباد-نظام مافی-تره بار-دهکده
مسير برگشت: دهکده-تره بار-نظام مافی-جنت آباد-حسن آباد-خیابان آیت اله کاشانی-صادقیه- ایستگاه مترو صادقیه
شماره خط:631 و خصوصي

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: کن
مسير رفت: ایستگاه مترو صادقیه-صادقیه- خیابان آیت اله کاشانی-حسن آباد-جنت آباد-نظام مافی-تره بار-کن
مسير برگشت: کن-تره بار-ظام مافی-جنت آباد-حسن آباد- خیابان آیت اله کاشانی-صادقیه-ایستگاه مترو صادقیه
شماره خط:637و خصوصي

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: شهران
مسير رفت: ایستگاه مترو صادقیه-صادقیه-حسن آباد-جنت آباد-تره بار-شهران
مسير برگشت: شهران-تره بار-جنت آباد-حسن آباد-صادقیه-ایستگاه مترو صادقیه
شماره خط:641و خصوصي

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: جنت آباد شمالی
مسير رفت: ایستگاه مترو صادقیه-خیابان اشرفی اصفهانی-خیابان سردار جنگل-خیابان میرزا بابایی-چهار راه ایرانپارس-جنت آبادشمالی
مسير برگشت: جنت آبادشمالی-چهار راه ایرانپارس-خیابان میرزا بابایی-خیابان سردار جنگل-خیابان اشرفی اصفهانی-ایستگاه مترو صادقیه
شماره خط:827

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: تهرانسر شرقی
مسير رفت: ایستگاه مترو صادقیه-پایانه غرب-خیابان شهید فکوری-رفاه-بیمه اکباتان-شیشه مینا-سه راه قوامین-میدان اصلی تهرانسر-تره بار بنفشه-دانشگاه پیام نور
مسير برگشت: دانشگاه پیام نور-تره بار بنفشه-میدان اصلی تهرانسر-سه راه قوامین-شیشه مینا-بیمه اکباتان-رفاه-خیابان شهید فکوری-پایانه غرب-ایستگاه مترو صادقیه
شماره خط:خصوصي

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: شهرک دریا
مسير رفت: ایستگاه مترو صادقیه-شهر ک آزادی-بلوار رسول اکرم-خیابان انصار-جاده مخصوص-خیابان قوامین-خیابان بدخشان-شهرک سپاه-بانک ملی-تقاطع صدف-تره بار-فاز 4-خزر-دریا
مسير برگشت: دریا-خزر-فاز 4-تره بار-مسجد جامع-هاجر-بانک ملی-شهرک سپاه-قوامین-شهرک ارج-فرهنگیان-پارک ارم- ایستگاه مترو صادقیه
شماره خط:خصوصي

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: پونک
مسير رفت: ایستگاه مترو صادقیه-صادقیه-خیابان سید جلال-خیابان نگین- اتوبان مرزداران- اتوبان رسالت-باغ فیض-تیراژه- بزرگراه شهید همت-گلستان-پونک
مسير برگشت: پونک-گلستان- بزرگراه شهید همت-تیراژه-باغ فیض- اتوبان رسالت- اتوبان مرزداران-خیابان نگین- خیابان سید جلال-صادقیه-ایستگاه مترو صادقیه-
شماره خط:526

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: میدان شهدای شاد آباد
مسير رفت: ایستگاه مترو صادقیه-پایانه غرب-پایانه آزادی-میدان فتح-بیمارستان شریعت رضوی-شیر پاستوریزه-ایستگاه مسجد-مخابرات-شاد آباد
مسير برگشت: شاد آباد-سعید آباد-مخابرات-مختاری-خیابان 15 متری اول-خیابان 15 متری دوم-خیابان 15 متری سوم-بازار آهن-سه راه شاد آباد-پمپ بنزین-خیابان ساسان-بیمارستان رضوی-میدان فتح-خیابان هاشمی-خیابان المهدی-عوارضی-ایستگاه مترو صادقیه
شماره خط:خصوصي

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: شهید سروری ( زمزم )
مسير رفت: ایستگاه مترو صادقیه-عوارضی-پایانه آزادی-پارک المهدی-خیابان هاشمی-خیابان سی متری جی-پل ساوه-چهارراه یافت آباد-سه راه فلاح-پل بهاران- خیایان وصفنارد-پاسگاه-سه راه سرگردان
مسير برگشت: سه راه سرگردان-پاسگاه-خیایان وصفنارد-پل بهاران-سه راه فلاح-هارراه یافت آباد-ل ساوه-خیابان سی متری جی-خیابان هاشمی-پارک المهدی-پایانه آزادی-عوارضی-ایستگاه مترو صادقیه
شماره خط:629 و خصوصي

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: انتهای هوا نیروز
مسير رفت: صادقیه-تره بار فردوس-خیابان شاهین- خیابان بهار-تره بار دهکده-خیابان هوانیروز
مسير برگشت: خیابان هوانیروز-تره بار دهکده-خیابان بهار-خیابان شاهین-تره بار فردوس-صادقیه
شماره خط:خصوصي

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: شهرک شهید باقری
مسير رفت: ایستگاه مترو صادقیه-صادقیه-پمپ بنزین-خیابان مهران-خیابان بهنام-میدان نور-خیابان شاهین جنوبی-شهر زیبا-خیابان شهید باقری
مسير برگشت: خیابان شهید باقری-شهر زیبا-خیابان شاهین جنوبی-میدان نور-خیابان بهنام-خیابان مهران-پمپ بنزین-صادقیه-ایستگاه مترو صادقیه
شماره خط:خصوصي

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: میدان ولیعصر ( عج )
مسير رفت: ایستگاه مترو صادقیه-صادقیه-خیابان ستارخان-خیابان باقرخان- میدان توحید-بیمارستان امام خمینی(ره)-بلوار کشاورز-میدان ولیعصر(عج)
مسير برگشت: میدان ولیعصر(عج)-بلوار کشاورز-بیمارستان امام خمینی(ره)-میدان توحید-خیابان باقرخان-خیابان ستارخان-صادقیه-ایستگاه مترو صادقیه-
شماره خط:624

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: میدان انقلاب اسلامی
مسير رفت: ایستگاه مترو صادقیه-صادقیه-خیابان ستارخان-خیابان شادمان- میدان آزادی- میدان انقلاب اسلامی
مسير برگشت: میدان انقلاب اسلامی- میدان آزادی-خیابان شادمان-خیابان ستارخان-صادقیه-ایستگاه مترو صادقیه
شماره خط:خصوصي

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: میدان صنعت
مسير رفت: ایستگاه مترو صادقیه-میدان صادقیه-خیابان مرزداران-برج میلاد-میدان صنعت
مسير برگشت: میدان صنعت-برج میلاد-خیابان مرزداران-میدان صادقیه-ایستگاه مترو صادقیه
شماره خط:خصوصي

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: شهر رباط کریم
مسير رفت: ایستگاه مترو صادقیه-عوارضی-اتوبان ساوه-پرند-پل رباط کریم
مسير برگشت: پل رباط کریم-پرند-اتوبان ساوه-عوارضی-ایستگاه مترو صادقیه
شماره خط:خصوصي

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: پرند
مسير رفت: ایستگاه مترو صادقیه-عوارضی-پل رباط کریم-پرند
مسير برگشت: پرند-پل رباط کریم-عوارضی-ایستگاه مترو صادقیه
شماره خط:خصوصي

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: ونک _میدان آزادی
مسير رفت: ایستگاه مترو صادقیه -پایانه غرب-پایانه آزادی
مسير برگشت: خیابان آزادی-پایانه غرب-ایستگاه مترو صادقیه-صادقیه-باغ فیض-گلستان-پونک
شماره خط:خصوصي

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: پونک_ میدان آزادی
مسير رفت: ایستگاه مترو صادقیه-پایانه غرب-راهنمایی رانندگی- میدان آزادی
مسير برگشت: پایانه-ترمینال غرب-راهنمایی رانندگی-ایستگاه مترو صادقیه
شماره خط:خصوصي

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: کوهسار_ میدان آزادی
مسير رفت: صادقیه-خیابان بهنام-خیابان باصفا-خیابان شاهین جنوبی-خیابان سازمان آب
مسير برگشت: خیابان آزادی-ترمینال-صادقیه-خیابان بهنام-خیابان باصفا-کوهسار
شماره خط:خصوصي

ايستگاه مبدأ: پایانه صادقیه
ايستگاه مقصد: میدان صنعت_ میدان آزادی
مسير رفت: ایستگاه مترو صادقیه-پایانه غرب- میدان آزادی
مسير برگشت: پایانه غرب-ایستگاه مترو صادقیه

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:524

ايستگاه مبدأ: فلکه دوم صادقیه
ايستگاه مقصد: بهار
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:2222

ايستگاه مبدأ: میدان دهکده المپیک
ايستگاه مقصد: مترو صادقیه
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه