پلیس راهنمایی - رانندگی شهرآفتاب
آدرس منطقه شهري و گردشگري: بزرگراه تهران - قم (خلیج فارس)، بعد از حرم امام خمینی (ره )
اهمیت منطقه شهری و گردشگری