برنامه حركت قطارها

مسافران گرامی: 

* خط ۷ متروی تهران تا اطلاع ثانوی تعطیل است. 

* اعزام قطار به سمت ایستگاه "نمایشگاه شهر آفتاب" در ایام برگزاری نمایشگاه‌ها تا ساعت ۱۸ و با سرفاصله حرکت ۴۰ دقیقه، تداوم خواهد داشت.