نوع جستجو را انتخاب کنید.
 
  • سایت
  • وب
Search

 

 آخرين حركت

 اولين حركت

 خط 1

از كهريزك به تجريش

از تجريش به كهريزك 

 از كهريزك به تجريش

 از تجريش به كهريزك

 نام ايستگاه

23:23

22:30

06:23

05:30

تجريش

23:20

22:32

06:20

05:32

قيطريه

23:17

22:34

06:17

 05:34

شهيد صدر

23:15 

22:37

06:15 

 05:37

قلهك

23:13 

22:39

06:13 

 05:39

دكتر شريعتي

23:11 

22:41

06:11 

05:41

ميرداماد 

23:08 

22:44

06:08 

05:44

شهيد حقاني

23:06 

22:46

06:06 

05:46

شهيد همت 

23:04 

22:48

06:04 

05:48

مصلي 

23:02 

22:50

06:02 

05:50

شهيد بهشتي 

23:00 

22:52

06:00 

05:52

شهيد مفتح 

22:58 

22:54

05:58 

05:54

هفت تير 

22:56 

22:56

05:56 

05:56

طالقاني 

22:54 

22:58

05:54 

05:58

دروازه دولت

22:52 

23:00

05:52 

06:00

سعدي 

22:49 

23:02

05:49 

06:02

امام خميني (ره)

22:47 

23:05

05:47 

06:05

پانزده خرداد 

22:45 

23:07

05:45 

06:07

خيام 

22:43 

23:09

05:43 

06:09

مولوي

22:41 

23:11

05:41 

06:11

شوش 

22:39 

23:13

05:39 

06:13

ترمينال جنوب 

22:37 

23:15

05:37 

06:15

خزانه 

22:35 

23:17

05:35 

06:17

علي آباد 

22:32 

23:19

05:32 

06:19

جوانمرد قصاب 

22:30 

23:22

05:30 

06:22

شهرري 

22:24 

23:28

06:28

باقرشهر 

22:21 

23:31

06:31

شاهد 

22:18 

23:34

06:34

حرم مطهر (بهشت زهرا) 

22:13 

 

06:39

كهريزك

 

از تجريش به كهريزك

از كهريزك به تجريش

خط 1

 زمان

  هدوي قطارها

 زمان

هدوي قطارها 

 ايام هفته

20:05~16:25 , 10:20~06:40

4-5

 بالا

19:10~15:30 , 09:25~05:40

4-5

بالا 

 
شنبه تا چهارشنبه

20:55~20:05 , 16:25~10:20 , 06:40~06:30

5

20:00~19:10 , 15:30~09:25

5

21:30~20:55

7

 متوسط

20:35~20:00

7

 متوسط

21:35~20:35 , 05:40~05:30

10

22:30~21:30 , 06:30~06:00

10

 پايين

21:50~21:35

15

 پايين

06:00~05:30

15

22:30~21:50

20

10:20~06:40

4-5

بالا

09:25~05:40

4-5

بالا

 

پنج شنبه

 

19:25~10:20 , 06:40~06:30

5

18:30~09:25

5

21:30~19:25

7

 متوسط

20:35~18:30

7

 متوسط

21:35~20:35 , 05:40~05:30

10

22:30~21:30 , 06:30~06:00

10

 پايين 

21:50~21:35

15

 پايين

06:00~05:30

15

22:30~21:50

20

21:01~09:49

 بالا

20:05~08:45

7

 بالا

 

جمعه

 

22:30~21:10 ، 09:40~08:00

10

 متوسط

21:35~20:05 , 08:45~07:15

10

 متوسط

21:50~21:35 , 07:15~06:00

15

 08:00~06:00

 15

 پايين

22:30~21:50

20

 پايين

 

 

                                 آخرين حركت

                              اولين حركت

خط 2

    از صادقيه به فرهنگسرا 

    از فرهنگسرا به صادقيه

    از صادقيه به فرهنگسرا

    از فرهنگسرا به صادقيه

نام ايستگاه

 

 22:30

 

 05:30

فرهنگسرا

23:15 

 22:32

 06:15

 05:32

تهرانپارس 

23:13 

 22:34

 06:13

 05:34

شهيد باقري 

23:11 

 22:36

 06:11

 05:36

دانشگاه علم و صنعت 

23:09 

 22:38

 06:09

 05:38

سرسبز

23:07 

 22:40

 06:07

 05:40

گلبرگ 

23:05 

 22:42

 06:05

 05:42

فدك

23:03 

 22:44

 06:03

 05:44

سبلان 

23:01 

 22:46

 06:01

 05:46

شهيد مدني 

22:59 

 22:48

 05:59

 05:48

امام حسين (ع) 

22:57 

 22:51

 05:57

 05:51

دروازه شميران 

22:54 

 22:54

 05:54

 05:54

بهارستان

22:52 

 22:56

 05:52

 05:56

ملت 

22:49 

 22:58

 05:49

 05:58

امام خميني (ره)

22:47 

 23:01

 05:47

 06:01

حسن آباد

22:45 

 23:03

 05:45

 06:03

دانشگاه امام علي (ع)

22:42 

 23:05

 05:42

 06:05

ميدان حر 

22:39 

 23:08

 05:39

 06:08

شهيد نواب صفوي

22:36 

 23:11

 05:36

 06:11

آزادي 

22:34 

 23:13

 05:34

 06:13

شريف

22:32 

 23:15

 05:32

 06:15

طرشت 

22:30 

 

 05:30

 

تهران صادقيه 

از فرهنگسرا به صادقيه

از صادقيه به فرهنگسرا

نام ايستگاه

زمان

هدوي قطارها

زمان

هدوي قطارها

ايام هفته

19:24~15:00 ، 12:00~06:36

4

بالا

19:10~14:10 ، 11:10~06:14

4

بالا

 
  شنبه تا چهارشنبه

 

 

  

 15:00~12:00

5

 14:10~11:10

5

20:00~19:24، 06:36~06:00

6

متوسط

20:00~19:10 ، 06:14~05:50

6

متوسط

 21:30~20:00 ، 05:50~05:30

10

22:00~20:00، 06:00~05:30

10

پايين

 22:30~21:30

15

پايين

 22:30~22:00

15

15:25~08:45

5-4

بالا

14:40~08:00

5-4

بالا

 

       پنج شنبه

 

 19:00~15:25، 08:45~06:00

5

 19:00~14:40، 08:00~06:00

5

 19:50 ~ 19:00

7

متوسط

 19:50~19:00

7

متوسط

 21:30 ~ 19:50 ، 06:00 ~ 05:30

10

 21:30~19:50، 06:00~05:30

10

22:30 ~ 21:30

15

پايين

 22:30~21:30

15

پايين

19:50~ 09:10

7

بالا

 19:50~08:50

7

بالا

         جمعه

21:30 ~ 19:50 ، 09:10 ~ 08:00

10

متوسط 

 21:00~19:50، 08:50~08:00

10

متوسط

22:30 ~ 21:30 ، 08:00 ~ 06:00

15

پايين

 22:30~21:00، 08:00~06:00

15

پايين

خط 3

      اولين حركت

         آخرين حركت

   نام ايستگاه

 از شهيد بهشتي به وليعصر(عج)

از وليعصر(عج) به شهيد بهشتي

از شهيد بهشتي به وليعصر(عج)

از وليعصر(عج) به شهيد بهشتي

شهيد بهشتي

10:00

-----

14:10

-----

وليعصر(عج)

-----

10:12

-----

14:22

 

خط 3

 از شهيد بهشتي به وليعصر(عج)

از وليعصر(عج) به شهيد بهشتي

ايام هفته

هدوي قطارها

زمان

هدوي قطارها

زمان

شنبه تا چهارشنبه

بالا

-

-

بالا

 -

-

متوسط

-

 -

متوسط

-

-

پايين

9

14:10~10:00

پايين

 9

14:22~10:12

پنج شنبه

بالا

-

بالا

-

 

متوسط

-

متوسط

-

 

پايين

9

14:10~10:00

پايين

9

14:22~10:12

جمعه و روزهاي تعطيل

بالا

 -

-

بالا

 -

-

متوسط

-

-

متوسط

-

-

پايين

 9

14:10~10:00

پايين

 9

14:22~10:12

خط 4

      اولين حركت

         آخرين حركت

   نام ايستگاه

 از اكباتان (ارم سبز) به شهيد كلاهدوز

از شهيد كلاهدوز به اكباتان (ارم سبز)

از اكباتان (ارم سبز) به شهيد كلاهدوز

از شهيد كلاهدوز به اكباتان (ارم سبز)

اكباتان (ارم سبز)

05:30

06:14

22:30

23:10

شهرك اكباتان

05:32

06:12

22:32

23:08

ميدان آزادي

 05:36

06:08

22:36

23:04

استاد معين

 05:39

06:05

22:39

23:01

دكتر حبيب اله

05:41

06:03

22:41

22:59

آزادي

05:43

06:01

22:43

22:57

توحيد

05:45

05:59

22:45

22:55

ميدان انقلاب اسلامي

05:48

05:56

22:48

22:52

 وليعصر(عج)

05:50

05:54

22:50

22:50

ميدان فردوسي

05:53

05:51

22:53

22:47

دروازه دولت

05:55

05:49

22:55

22:45

دروازه شميران

05:57

05:47

22:57

22:43

ميدان شهدا

06:00

05:44

23:00

22:40

شيخ الرئيس

06:02

05:42

23:02

22:38

پيروزي

06:04

05:40

23:04

22:36

نبرد

06:06

05:38

23:06

22:34

نيرو هوايي

06:08

05:36

23:08

22:32

 شهيد كلاهدوز

06:10

05:34

23:10

22:30

 

خط 4

 از اكباتان (ارم سبز) به شهيد كلاهدوز

از شهيد كلاهدوز به اكباتان (ارم سبز)

ايام هفته

هدوي قطارها

زمان

هدوي قطارها

زمان

شنبه تا چهارشنبه

بالا

6-7

19:50~15:30 , 10:34~06:34

بالا

 6-7

19:54~15:34 , 10:38~05:50

متوسط

-

 

متوسط

8

21:54~19:54 , 15:34~10:38 , 05:50~05:34

پايين

8

22:30~19:50 , 15:30~10:42 , 06:34~05:30

پايين

 9

22:30~21:54

پنج شنبه

بالا

6-7

10:34~06:34

بالا

6-7

10:38~05:50

متوسط

8

22:10~10:34 , 06:34~05:30

متوسط

8

21:50~10:38 , 05:50:05:34

پايين

10

22:30~22:10

پايين

10

22:30~21:50

جمعه و روزهاي تعطيل

بالا

 

-

بالا

 

-

متوسط

10

22:30~06:00

متوسط

10

22:35~06:05

پايين

 

-

پايين

 

-

 خط 5   

اولين حركت

آخرين حركت

   نام ايستگاه

 ازگلشهر به تهران (صادقيه)

 ازتهران (صادقيه) به گلشهر

 از گلشهر به تهران ( صادقيه)

 ازتهران (صادقيه) به گلشهر

 تهران(صادقيه)

 06:26

 05:30

23:22

 23:05

 اكباتان (ارم سبز)

 06:20

 05:35

23:16

 23:10

ورزشگاه آزادي

06:16

 05:39

23:12

 23:14

 چيتگر

 06:12

 05:43

 23:08

 23:18

 ايران خودرو

 06:06

 05:49

23:02

 23:24

 وردآورد

 05:56

 05:55

22:56

23:30

 اتمسفر

 05:47

 06:04

22:47

23:39

كرج

 05:41

 06:10

22:41

23:45

 محمدشهر(ماهدشت)

 05:35

 06:16

22:35

23:51

 گلشهر

 05:30

06:22

22:30

23:57از گلشهر به تهران (صادقيه)

   از تهران (صادقيه) به گلشهر

 خط 5

 زمان

 هدوي قطارها 

 زمان

 هدوي قطارها

 ايام هفته

 08:50~06:00

8

بالا

20:00~17:30

 10-8

بالا

 


شنبه تا چهارشنبه

 

21:00~15:00 , 06:00~05:30

 10

 

 10

15:00~09:00

 12

متوسط 

 22:00~20:30، 17:30~09:30، 07:00~06:30

 15

 متوسط

21:30~21:15

15

پايين 

 22:40~22:00، 06:30~05:30

 20

 پايين

22:30~21:30

 20

 23:05~22:40

 25

08:50~06:00

8

بالا

 20:00~17:30

 10-8

بالا

 


 


 پنج شنبه


 


 

06:00~05:30

 10

 20:30~20:00، 09:30~07:00

 10

15:00~09:00

 12

متوسط 

15:00~09:00

12

 متوسط

 21:30~21:15

15

پايين

 

پايين

 

 22:30~21:30

 20

 

19:30~15:00 , 07:00~06:00

 15

 بالا

 21:00~16:00

 15

 بالا

 


 

جمعه

 


 

 

 

 متوسط

 20

متوسط

22:30~19:30 , 15:00~07:00

20

 پايين

 

پايين

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1394 - 1385