سوالات متداول

نحوه واگذاری فضاهای تجاری و تبلیغاتی در ایستگاه ها و قطارهای مترو چگونه است ؟
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 04:53:14 ب.ظ

ادامه مطلب...


چرا تبلیغات بیشتری در زمینه فرهنگ استفاده بهتر از مترو صورت نگرفته است؟
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 04:56:22 ب.ظ

ادامه مطلب...


کدامیک ازایستگاه های مترو دارای پارکینگ عمومی می باشند؟
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 04:57:20 ب.ظ

ادامه مطلب...


چرا با دستفروشان مترو به صورت جدی برخورد نمی شود؟
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 04:57:58 ب.ظ

ادامه مطلب...


کدام فعالیت فرهنگی در ایستگاه ها و قطارهای مترو صورت گرفته است؟
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 05:09:42 ب.ظ

ادامه مطلب...


نکاتی را که مسافران می بایست به هنگام استفاده از مترو رعایت نمایند چیست ؟
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 05:11:32 ب.ظ

ادامه مطلب...


دلایل خودداری از دویدن روی پله های برقی مترو
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 05:13:10 ب.ظ

ادامه مطلب...


لیست اشیایی که حمل آنها در مترو مجاز نیست
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 05:15:51 ب.ظ

ادامه مطلب...


مراکز خرید و خدمات عمومی در کدامیک از ایستگاه های مترو وجود دارند؟
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 05:19:08 ب.ظ

ادامه مطلب...


چرا فقط بعضی از ایستگاه های مترو، سرویس بهداشتی دارند؟
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 05:21:34 ب.ظ

ادامه مطلب...