اخطار: این ماژول نبایست د رکل پورتال قابل نمایش باشد.


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


سوالات متداول

نحوه واگذاری فضاهای تجاری و تبلیغاتی در ایستگاه ها و قطارهای مترو چگونه است ؟
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 04:53:14 ب.ظ

ادامه مطلب...


برای نمایش آگهی ها و برند های تبلیغاتی در شبکه مترو ( ایستگاه ها و قطارها) از چه راهی اقدام نمائیم؟
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 04:54:17 ب.ظ

ادامه مطلب...


چرا تبلیغات بیشتری در زمینه فرهنگ استفاده بهتر از مترو صورت نگرفته است؟
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 04:56:22 ب.ظ

ادامه مطلب...


کدامیک ازایستگاه های مترو دارای پارکینگ عمومی می باشند؟
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 04:57:20 ب.ظ

ادامه مطلب...


چرا با دستفروشان مترو به صورت جدی برخورد نمی شود؟
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 04:57:58 ب.ظ

ادامه مطلب...


کدام فعالیت فرهنگی در ایستگاه ها و قطارهای مترو صورت گرفته است؟
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 05:09:42 ب.ظ

ادامه مطلب...


نکاتی را که مسافران می بایست به هنگام استفاده از مترو رعایت نمایند چیست ؟
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 05:11:32 ب.ظ

ادامه مطلب...


دلایل خودداری از دویدن روی پله های برقی مترو
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 05:13:10 ب.ظ

ادامه مطلب...


لیست اشیایی که حمل آنها در مترو مجاز نیست
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 05:15:51 ب.ظ

ادامه مطلب...


مراکز خرید و خدمات عمومی در کدامیک از ایستگاه های مترو وجود دارند؟
ایجاد شده توسط : rayanshahr در 02/01/2012 05:19:08 ب.ظ

ادامه مطلب...