فرم درخواست ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی

فرم درخواست ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی حضور در بانک اطلاعات تامین کنندگان (Vendor List)
* نام شركت / كارگاه / فروشگاه / دفتر/بازرگان :
نوع شركت :
نام مدیر :
نام رابط :
* نوع فعاليت :
سازندگان قطعات و اقلام یدکی تأمین کنندگان قطعات و اقلام یدکی تأمین کنندگان عمومی آموزش و پژوهش
پیمانکاران خدماتی و تعمیراتی شرکت ها و دفاتر بازرگانی مشاوران تأمین کنندگان خارجی
*تاریخ ثبت / شروع فعالیت:
* موضوع اساسنامه/ زمینه فعالیت:
* شماره ثبت شرکت / شماره ملی:
ابتدا فایل مورد نظر را توسط دکمه Browse انتخاب نموده و سپس دکمه بارگذاری فایل را کلیک نمایید.
*خلاصه سوابق کاری/اساسنامه/روزنامه رسمی/پروانه فعالیت/جواز کسب و سایر موارد:
 
نشانی دفتر کار/کارگاه/کارخانه:
* استان: *شهر :
* شهرستان: * خیابان:
* کوچه: * پلاک:
*واحد/طبقه: * کدپستی :
* کد اقتصادی:
تلفن :
* شماره: * کد:
دور نگار:
شماره: کد:
*تلفن همراه:
* ایمیل:  
وب سایت:
اينجانب به سمت متقاضی ثبت نام برای قرار گرفتن در بانک اطلاعات تامین کنندگان (Vendor List)
شرکت بهره برداری می باشم و صحت مندرجات و سوابق ارسالی را تأیید می نمایم.
توجه:
شاخص های کلی ارزیابی تامین کنندگان به شرح موارد زیر خواهد بود:
1.تجربه کاری: (سابقه های اجرایی تامین کنندکان قطعات یدکی و تجهیزات صنعتی)
2.حسن سابقه در کارهای قبلی: (به استناد تاییدیه های مشتریان قبلی)
3. ارزیابی توان مالی: (صورت های مالی 3 الی 5 سال گذشته)
4.توان تجهیزاتی: (امکانات مکفی مرتبط با انجام فعالیت ها)
5.توان فنی و بر نامه ریزی: (داشتن تیم مجرب و نیروی انسانی مرتبط با موضوع فعالیت)
6.گواهینامه های صلاحیت: (مستندات قانونی و مجوزهای فعالیت تامین کننده)