تاريخچه مترو

تاريخچه

سابقه بحث و گفتگو درباره احداث قطار شهري در تهران ١١٠ سال قبل باز مي گردد. تاسيس ترامواي شهري از جمله نکات پيش بيني شده در امتياز نامه اي بود که بارون ژوليوس دو رويتر در عهد ناصرالدين شاه روي کاغذ آمد. در همين سال ها يک خط آهن روزميني بين دروازه شهري ري (حضرت عبدالعظيم) و ميدان باغ شاه، با نام معروف ماشين دودي، ساخته شد.
  • سال١٣٥٠ : آغاز مطالعات اجتماعي، اقتصادي و ترافيکي شهر تهران و پيش بيني تغييرات آن براي سال ١٣٧٠ توسط شرکت هاي سوفرتو و شرکت متروي فرانسه (RATP) .
  • سال ١٣٥٣ : ارايه گزارش نهايي و انتخاب سامانه اي شامل يک شبکه خياباني با يک کمربندي در پيرامون منطقه مرکزي و دو بزرگراه براي نواحي در حال ساخت شهري و يک شبکه مترو با ٧ خط که به وسيله شبکه اتوبوس راني و تاکسي راني تکميل مي شد .
  • سال ١٣٥٤ : تصويب قانون تاسيس شرکت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)
  • سال ١٣٥٦ : آغاز عمليات اجرايي
  • سال هاي ٦٥-١٣٥٩ : توقف کامل طرح به دليل جنگ تحميلي
  • سال ١٣٧٤ : عقد قرارداد براي خريد تجهيزات ثابت و متحرک خطوط ١، ٢ و ٥
گاه شمار افتتاح ايستگاه هاي مترو

رويدادهاي مهم بهره برداري متروي تهران :

سال ١٣٧٦

جانمايي معاونت بهره برداري در نمودار سازماني شرکت متروي تهران

سال ١٣٧٧

بهره برداري از خط(٥)، حد فاصل ايستگاه هاي تهران(صادقيه) و کرج

سال ١٣٧٨

بهره برداري از نيمه غربي خط(٢)، حد فاصل ايستگاه هاي تهران(صادقيه) و امام خميني(ره)

سال ١٣٨٠

بهره برداري از خط(١) حد فاصل ايستگاه هاي علي آباد و شهيد حقاني

سال ١٣٨١

بهره برداري از خط(١)، حد فاصل ايستگاه هاي علي آباد و حرم مطهر
بهره برداري از پايانه و تعميرگاه غرب

سال ١٣٨٢

بهره برداري از خط(٢)، حد فاصل ايستگاه هاي امام خميني(ره) و بهارستان

سال ١٣٨٣

بهره برداري از خط(٥)، حد فاصل ايستگاه هاي کرج و گلشهر
بهره برداري از ايستگاه ايران خودرو در خط(٥)
بهره برداري از سامانه فروش و کنترل خودکار بليت در ايستگاه هاي خطوط(١،٢و٥)

سال ١٣٨٤

بهره برداري از ايستگاه باقرشهر در خط(١)
بهره برداري از خط(٢)، حد فاصل ايستگاه هاي بهارستان و دانشگاه علم و صنعت
بهره برداري از ايستگاه چيتگر در خط(٥)
بهره برداري از پايانه جنوب (فتح آباد)

سال ١٣٨٥

بهره برداري از ايستگاه اتمسفر در خط(٥)
تاسيس شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه
تاسيس نظام پيشنهادها در شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه
صدور بليت اقشار خاص براي سالمندان، جانبازان جنگ تحميلي و معلولان تحت سرپرستي سازمان بهزيستي

سال ١٣٨٦

بهره برداري از ايستگاه شاهد در خط(١)
بهره برداري از ايستگاه اکباتان در خط (٥)
بهره برداري از پايانه شرق (دردشت)
فراهم آمدن امکان استفاده از بليت هاي اعتباري مترو در سامانه اتوبوس هاي تندرو(BRT)

سال ١٣٨٧

بهره برداري از توسعه شرقي خط(٢)، حد فاصل ايستگاه هاي دانشگاه علم و صنعت و تهرانپارس
بهره برداري از خط(٤)، حد فاصل ايستگاه هاي ميدان شهدا و فردوسي
بهره برداري از ايستگاه گرمدره در خط(٥)
برگزاري نخستين دوره مسابقه عکاسي "مترو و مردم"
راه اندازي سامانه پيام کوتاه (پيامک) شرکت بهره برداري متروي تهران با شماره ٣٠٠٠٤٢٧٧

سال ١٣٨٨

بهره برداري از مسير توسعه شمالي خط(١)، حد فاصل ايستگاه هاي شهيد حقاني و قيطريه
بهره برداري از خط(٤)، حد فاصل ايستگاه هاي ميدان شهدا و ميدان انقلاب اسلامي
راه اندازي سامانه اطلاع رساني مسافران (PIS)
برگزاري دومين دوره مسابقه عکاسي "مترو و مردم"

سال ١٣٨٩

بهره برداري از ايستگاه شهيد صدر (توسعه شمالي خط ١)
بهره برداري از توسعه شرقي خط(٢)، حد فاصل ايستگاه هاي تهرانپارس و فرهنگسرا
بهره برداري از خط(٤)، حد فاصل ايستگاه هاي ميدان شهدا و شهيد کلاهدوز
بهره برداري از ايستگاه محمد شهر در خط(٥)
بهره برداري از ايستگاه هاي ولي عصر(عج) و نبرد در خط(٤)
برگزاري سومين دوره مسابقه عکاسي "مترو و مردم"
بهره برداري از نيمه غربي خط(٤) و گشايش ايستگاه هاي توحيد و ميدان آزادي

سال ١٣٩٠

بهره برداري از ايستگاه هاي شيخ الرئيس و دکتر حبيب اله در خط(٤)
بهره برداري از ايستگاه کهريزک؛ جنوبي ترين ايستگاه در خط(١)
بهره برداري از ايستگاه استاد معين در خط(٤)
بهره برداري از ايستگاه پيروزي در خط(٤)

سال ١٣٩١

بهره برداري از ايستگاه هاي تقاطع شهيد بهشتي در خط(٣)
بهره برداري از ايستگاه نيرو هوايي در خط(٤)
بهره برداري از ايستگاه ولي عصر(عج) در خط(٤)
بهره برداري از ايستگاه شهرك اكباتان در خط(٤)
بهره برداري از ايستگاه ارم سبز در خط(٤)

سال ١٣٩٣

بهره برداري از ايستگاه تئاتر شهر در خط(3)
بهره برداري از ايستگاه شهرك شريعتي در خط(3)
بهره برداري از ايستگاه آزادگان در خط(3)
بهره برداري از ايستگاه جواديه در خط(3)
بهره برداري از ايستگاه راه آهن در خط(3)
بهره برداري از ايستگاه زمزم در خط(3)
بهره برداري از ايستگاه منيريه در خط(3)
بهره برداري از ايستگاه ميدان جهاد در خط(
3)


سال ١٣٩٤

بهره برداري از ايستگاه عبدل آباد در خط(٣)
بهره برداري از ايستگاه ميدان وليعصر(عج) در خط(٣)
بهره برداري از ايستگاه زين الدين در خط(٣)
بهره برداري از ايستگاه نوبنياد در خط(٣)
بهره برداري از ايستگاه قائم در خط(٣)
بهره برداري از ايستگاه نعمت آباد در خط(٣)
بهره برداري از ايستگاه ميرزاي شيرازي در خط(٣)
بهره برداري از دو ايستگاه بيمه  در خط(
4)
بهره برداري از ايستگاه ترمينال
1 و2 در خط(4)
بهره برداري از ايستگاه ترمينال 4و6 در خط(4)

سال ١٣٩5

بهره برداري از حد فاصل ايستگاه شاهد و شهر آفتاب و افتتاح ايستگاه نمايشگاه شهرآفتاب
بهره برداري از ايستگاه خواجه عبدالله انصاري در خط (3)
بهره برداري از ايستگاه سهروردي در خط 3
بهره برداري از ايستگاه شهيد قدوسي در خط 3
بهره برداري از ايستگاه شهيد صياد شيرازي در خط 3 
بهره برداري از ايستگاه حسين آباد در خط 3 
بهره برداري از ايستگاه ميدان هروي در خط 3 
بهره برداري از ايوان انتظار ميدان ولي عصر در خط 3 

 

سال ١٣٩6

بهره برداري از ايستگاه ميدان صنعت در خط 7 
بهره برداري از ايستگاه ميدان محمديه در خط 7 
بهره برداري از ايستگاه كميل در خط 7 
بهره برداري از ايستگاه نواب صفوي در خط 7 
بهره برداري از ايستگاه بسيج در خط 7 
بهره برداري از ايستگاه شهيد محلاتي در خط 3
بهره برداري از ايستگاه بريانك در خط 7 
بهره برداري از ايستگاه فرودگاه امام خميني (ره)
بهره برداري از ايستگاه دانشگاه تربيت مدرس در خط 7
بهره برداري از ايستگاه رودكي در خط 7