• 1397/7/4تعداد بازدید:299
  • حوادث ناشي از پله برقي

  • مقدمه تاریخچه ثبت اختراع پله برقی‌ها به سال ۱۸۹۲ باز می‌گردد؛ و از آن تاری...