تاریخچه بلیت

تاريخچه بليت در متروي تهران و حومه 

از آغاز بهره برداری از متروی تهران در اسفندماه سال ۱۳۷۷ تا کنون سعی بر آن شده که در طراحی نوع بلیت و قیمت آن؛ فاکتورهای صرفه جویی در زمان، در دسترس بودن و آسانی نحوه استفاده در نظر گرفته شود. به این ترتیب بلیت‌هایی با انواع مختلف در سامانه فروش بلیت متروی تهران عرضه شده است. از نظر تکنولوژی مورد استفاده  در سامانه فروش بلیت می‌توان بلیت‌های کاغذی، بارکدی، مغناطیسی، کارت‌های هوشمند غیرتماسی و QR-code  و از نظر نوع سفر؛ بلیت‌های سفری و اعتباری زمان دار و مبلغ دار را نام برد.

در حال حاضر آخرین تکنولوژی مورد استفاده در مترو، بلیت‌های اعتباری و QR-code (از جنس کاغذ) بوده که از نظر هزینه تولید، کارایی در استفاده و صرفه جویی در زمان خرید و ... مقرون به صرفه هستند. در این راستا توصیه مکرر شرکت بهره برداری متروی تهران به مسافران محترم، استفاده از کارت‌های اعتباری هوشمنداست؛ زیرا علاوه بر صرفه جویی در هزینه و زمان، به دلیل استفاده از تکنولوژی روز دنیا در این کارت‌ها، كارايي بالاتری دارند. در ذیل انواع بلیت‌های مورد استفاده در شبکه مترو، طی سال‌های متوالی آمده است:


 انواع بليت تعداد سفري

نوع بليت

انواع

سال

تصاوير 

 

 

كاغذي

 

داخل شهر

 

77 الي83

كرج


مغناطيسي

 

 

 

 

 

 

 

ناحيه اي


تك سفره

 

 

 

 

83 الي84


 

دو سفره

ده سفره

 

 

روزانه

يك روزه

 

83 الي90

 

 

سه روزه

هفت روزه

 

 

 

سفري

تك سفره

 

84الي94

 

دو سفره

 

ده سفره

 

84الي90

 

 

 

 

 

 

QR-code

 

 

 


تك سفره

 

94 الي95

 

 

دو سفره

 

94 الي95
تك سفره كاغذي

 96 تاكنون

 

 

 

 

 

انواع كارت بليت اعتباري

نوع بليت

انواع

سال

تصاوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان دار

يك ماهه

 

 

 

 

77 الي81

 

سه ماهه

شش ماهه

يك ساله

يك ماهه

 


81 الي89

 

 

سه ماهه

شش ماهه

81 الي90

يك ساله

81 تا كنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبلغ دار

 

 

 

 

بليت اعتباري

 

 

 

 

77الي81

 

 

 
كارت بليت هوشمند

 

 81 تا كنون

 

 ايزي بليت

 

 

 

95 تا كنون