ارتباط با معاونت فرهنگی

Enter Title


تهران – خيابان مطهري – بعد از تقاطع مفتح – پلاك 220- ساختمان معاونت فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه

تلفن تماس=88810120-021

                      Farhangimetro   
        Mf.metro.t@gmail.com  
 كانال رسمي معاونت فرهنگي و اجتماعي مترو تهران  
 كانال رسمي معاونت فرهنگي و اجتماعي مترو تهران  
      Farhangi@tehranmetro.com              

-->