امکانات و تجهیزات

دگمه توقف اضطراري پله برقي

 • موقعيت:در قسمت ابتدا و انتهاي پله برقي
 • طريقه استفاده:در مواقع اضطراري، دگمه قرمز رنگ Stop را فشار دهيد .

بلندگوي سيستم پيچ

 • به منظور آدرس دهي و ارايه اطلاعات مختلف در حالت عادي در هر قطار، سکو و ايستگاه، نصب شده است.
 • همچنين در مواقع اضطراري دستورات و راهنمايي هاي لازم به مسافران داده مي شوند. لطفاً به دستورات و راهنمايي هاي ارايه شده در مواقع اضطراري و خروج اضطراري توجه فرماييد.

تجهيزات کنترل کننده حريق در ايستگاه

 • موقعيت:جعبه ها و کپسولهاي آتش نشاني در قسمت هاي مختلف ايستگاه از قبيل سکوها، دسترسي ها، سالن فروش بليت و داخل قطارها وجود دارد.
 • عملکرد:در مواقع بروز آتش، تجهيزات را در مقابل آتش گرفته و استفاده کنيد و يا سريعاً به کارکنان مترو اطلاع دهيد.

دگمه توقف اضطراري و صحبت در آسانسور

 • موقعيت:داخل کابين آسانسور
 • توجه:آسانسورها مخصوص استفاده سالمندان، افراد ناتوان، زنان باردار، کالسکه بچه و ساير افرادي که به نحوي نيازدارند، مي باشد. در مواقع بروز زلزله و حريق سوار آسانسور نشويد
 • مواقع استفاده:در مواقع اضطراري، دگمه قرمز رنگ توقف را فشار دهيد و با دکمه صحبت اضطراري موقعيت خود را اطلاع دهيد.

دوربين هاي مدار بسته داخل ايستگاه

 • موقعيت:در تمامي نقاط ايستگاه و مسير تردد مسافران
 • عملکرد:دوربين هاي مدار بسته تمام مناطق ايستگاه را پوشش مي دهند. مانيتورهاي اين سيستم در اتاق کنترل ايستگاه قرار دارند.

دگمه توقف اضطراري قطار

 • موقعيت:در هر نيمه هر سکو يک دگمه وجود دارد .
 • کاربرد:در مواقعي که فردي وارد حريم ريلي شده يا بين قطار و سکو گير کرده يا قسمتي از بدن مسافر بين در قطار گير کرده و قطار حرکت نموده، دگمه مذکور بايد بمدت سه ثانيه فشرده شود
 • جريمه تخلف:استفاده در غير از موارد اضطراري پيگرد قانوني را به دنبال خواهد داشت.