اماكن تجاري

نحوه اجاره و بهره برداري از فضاها و اماکن تجاري ايستگاه هاي مترو

اماکن تجاري ايستگاه هاي مترو در 7 گروه زير دسته بندي شده و از طريق مزايده عمومي به بهره برداران واگذار مي گردد که عبارتند از: 

- غرفه هاي تجاري
- فضاهاي موقت پارتيشني و یا کانتر ( واقع در سالن فروش بليت و سالن تقسیم ايستگاه ها )
- فضاهاي استقرار خود پرداز بانک ها ( واقع در سالن فروش بليت و دسترسي ايستگاه ها )
- فضاهاي استقرار دستگاه هاي فروش خودکار کالا ( وندینگ ماشین )واقع در سالن فروش بليت و دسترسي ايستگاه ها. 
- پارکینگ های عمومی واقع در ایستگاه های گلشهر ، محمد شهر، کرج ، ایران خودرو و چیتگر
- سالن ورزشی واقع در ایستگاه میدان امام حسین (ع)
- فضاهاي ناآماده تجاري در ايستگاه هاي نيمه شرقي خط 2 و ایستگاه توحید مترو تهران

غرفه تجاري


فضاي استقرار دستگاههاي خودپرداز بانك ها


فضاي موقت پارتيشني


پارکينگ ايستگاه ها


فضاهاي اسقرار دستگاه هاي خودکارفروش 


سالن هاي ورزشي


لازم به ذکر مي باشد غرفه ها، پارکينگ ايستگاه ها، سالن هاي ورزشي و فضاهاي ناآماده تجاري، از طريق مزايده واگذار و زمان برگزاري مزايده و دريافت اسناد مربوطه از طريق روزنامه هاي کثير الانتشار و وب سایت منتسب به شرکت بهره برداری مترو تهران اعلام مي گردد. همچنین متقاضيان مي توانند جهت آگاهی از شرایط اجاره اماکن تجاري و نحوه واگذاری فضاهای تجاری از طریق مزایده با شماره تلفن های ذیل در طی ساعات اداری از ساعت 8 صبح لغایت 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل تماس حاصل فرمايند: 48987541  یا 48987540 
شایان ذکر می باشد درصورت راغب بودن مراجعه حضوری از شرایط و اطلاعات نحوه واگذاری فضاهای تجاری متقاضیان می توانند به آدرس : تهران - ایستگاه مترو صادقیه - سالن بانک شهر - مدیریت بازاریابی و امور تجاری اتاق شماره 7 مراجعه فرمایند.

فضاهاي نا آماده تجاري در ايستگاه هاي نيمه شرقي خط 2 و ايستگاه توحيد مترو تهران


با توجه به احداث تونل هاي خطوط مترو تهران در ترازهاي زيرين خيابان ها و شريان هاي عبور و مرور سطحي شهر تهران، پس از بسته شدن خيابان ها و اجراي تمهيدات لازم، تا تراز احداث تونل و ايستگاه و به منظور قرارگيري مجدد خيابان در سيستم حمل و نقل سطحي، شرکت مترو موظف است تا نسبت به پر نمودن حفره ايجاد شده اقدام نمايد. براي اين منظور و بنا به پيشنهاد مشاوران و کارشناسان مربوطه و به منظور کاهش بار مرده ناشي از خاکريزي، با توجه به عمق تونل مترو از کف خيابان، با اجراي سقف هاي بتني، طبقاتي به وجود مي آيند که با توجه به آنکه اين طبقات هيچ نقشي در سرويس دهي و خدمات رساني ايستگاه هاي مترو ندارند، در مرحله سفت کاري باقي مانده اند. بنا به استقبال مسافران و استفاده کنندگان از مراکز خريد مستقر در ايستگاه هاي پر تردد مترو تهران که از بدو تأسيس تا کنون همواره روبه فزوني دارد، شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه با بررسي فضاهاي موجود و امکان واگذاري مدت دار آن ها قصد دارد تا نسبت به استفاده بهينه از اين فضاهاي نا آماده که عمدتاً در ايستگاه هاي مرکزي و شرقي خط 2 مترو تهران به وجود آمده اند، اقدام نمايد. 

محل قرارگيري فضاهاي تجاري نسبت به ايستگاه

بخش هاي نا آماده تجاري ايستگاه هاي نيمه شرقي خط 2

 

کد ايستگاه

نام ايستگاه

بال

تعداد طبقات

مجموع زيربنا (متر مربع)

V2

سرسبز

شرقي

4

3315

غربي

3

780

T2

فدك

شمالي

4

3880

جنوبي

3

1060

S2

سبلان

شمالي

3

2775

جنوبي

2

805

R2

شهيد مدني

شمالي

3

2675

جنوبي

2

445

E4

توحید

شمالی

1

812

U2

گلبرگ

شمالي

4

3112

جنوبي

3

1920