اماكن تجاري

نحوه اجاره وبهره برداري از فضاها و اماکن تجاري ايستگاه هاي مترو

اماکن تجاري ايستگاه هاي مترو در 7 گروه زير دسته بندي شده و از طريق مزايده عمومي و اجاره بلند مدت به بهره برداران واگذار مي گردد که عبارتند از:

  • غرفه هاي تجاري
  • بخش هاي تجاري
  • فضاهاي موقت پارتيشني ( واقع در سالن فروش بليت و دسترسي ايستگاه ها )
  • فضاهاي استقرار دستگاه هاي فروش خودکار کالا و خود پرداز بانک ها ( واقع در سالن فروش بليت و دسترسي ايستگاه ها )
  • پارکينگ ايستگاه ها
  • سالن هاي ورزشي
  • فضاهاي نا آماده تجاري در ايستگاه هاي نيمه شرقي خط 2 مترو تهران

غرفه تجاري

بخش تجاري

فضاي موقت پارتيشني

پارکينگ ايستگاه ها

فضاهاي اسقرار دستگاه هاي خودکارفروش وخودپردازبانک ها

سالن هاي ورزشي

لازم به ذکر مي باشد غرفه ها، پارکينگ ايستگاه ها، سالن هاي ورزشي و فضاهاي ناآماده تجاري، از طريق مزايده واگذار و زمان برگزاري مزايده و دريافت اسناد مربوطه از طريق روزنامه هاي کثير الانتشار و پايگاه اينترنتي مترو تهران اعلام مي گردد. بهره برداري از ساير اماکن تجاري بصورت کلي از طريق مزايده به بهره برداران زير واگذار شده و متقاضيان مي توانند جهت اجاره اماکن تجاري مذکور با بهره برداران زير جهت انعقاد قراداد تماس حاصل فرمايند: 

بخش تجاري ايستگاه هاي امام حسين(ع)، بهارستان و حسن آباد

بهره بردار: آقاي محبي فر

شماره تماس: 2-22013071

بخش تجاري ايستگاه هاي امام حسين(ع)، بهارستان و حسن آباد

بهره بردار: آقاي محبي فر

شماره تماس: 2-22013071

بخش تجاري ايستگاه سرسبز

بهره بردار: آقاي سماواتي

شماره تماس: 09121163630

بخش تجاري ايستگاه گلبرگ

بهره بردار: آقاي عظيمي

شماره تماس: 09123219356

فضاهاي استقرار دستگاه هاي فروش خودکار و خودپرداز بانک ها واقع در سالن فروش بليت و دسترسي ايستگاه ها

بهره بردار: شرکت سامان مبين البرز

شماره تماس: 4-22676723

فضاهاي استقرار دستگاه هاي فروش خودکار و خودپرداز بانک ها واقع در سالن فروش بليت و دسترسي ايستگاه ها بهره بردار: شرکت سامان مبين البرز

شماره تماس: 4-22676723

فضاهاي نا آماده تجاري در ايستگاه هاي نيمه شرقي خط 2 مترو تهران

با توجه به احداث تونل هاي خطوط مترو تهران در ترازهاي زيرين خيابان ها و شريان هاي عبور و مرور سطحي شهر تهران، پس از بسته شدن خيابان ها و اجراي تمهيدات لازم، تا تراز احداث تونل و ايستگاه و به منظور قرارگيري مجدد خيابان در سيستم حمل و نقل سطحي، شرکت مترو موظف است تا نسبت به پر نمودن حفره ايجاد شده اقدام نمايد. براي اين منظور و بنا به پيشنهاد مشاوران و کارشناسان مربوطه و به منظور کاهش بار مرده ناشي از خاکريزي، با توجه به عمق تونل مترو از کف خيابان، با اجراي سقف هاي بتني، طبقاتي به وجود مي آيند که با توجه به آنکه اين طبقات هيچ نقشي در سرويس دهي و خدمات رساني ايستگاه هاي مترو ندارند، در مرحله سفت کاري باقي مانده اند.

بنا به استقبال مسافران و استفاده کنندگان از مراکز خريد مستقر در ايستگاه هاي پر تردد مترو تهران که از بدو تأسيس تا کنون همواره روبه فزوني دارد، شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه با بررسي فضاهاي موجود و امکان واگذاري مدت دار آن ها قصد دارد تا نسبت به استفاده بهينه از اين فضاهاي نا آماده که عمدتاً در ايستگاه هاي مرکزي و شرقي خط 2 مترو تهران به وجود آمده اند، اقدام نمايد.

محل قرارگيري فضاهاي تجاري نسبت به ايستگاه

بخش هاي نا آماده تجاري ايستگاه هاي نيمه شرقي خط 2

کد ايستگاه نام ايستگاه بال تعداد طبقات مجموع زيربنا (متر مربع)
V2 سرسبز شرقي 4 3315
غربي 3 780
T2 فدك شمالي 4 3880
جنوبي 3 1060
S2 سبلان شمالي 3 2775
جنوبي 2 805
R2 شهيد مدني شمالي 3 2675
جنوبي 2 445
Q2 امام حسين(ع) جنوبي 1 1200
U2 گلبرگ شمالي 4 3112
جنوبي 3 1920
جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 48987356 تماس حاصل نموده و يا پرسش ها، طرح ها و ايده هاي تجاري خود را به نشاني پست الکترونيک info@metro.tehran.ir ارسال فرمائيد.