برنامه زمان بندي ايستگاه

select
select

مسافران گرامی: 

* خط ۵ متروی تهران روزهای جمعه به علت انجام عملیات بهسازی پذیرش مسافر ندارد. 

* خط ۷ متروی تهران تا اطلاع ثانوی تعطیل است. 

* اعزام قطار به سمت ایستگاه "نمایشگاه شهر آفتاب" در ایام برگزاری نمایشگاه‌ها تا ساعت ۱۸ و با سرفاصله حرکت ۴۰ دقیقه، تداوم خواهد داشت.