اقدامات انجام شده در زمينه حمايت از توليد ملي و ساخت داخل

با عنايت به منويات مقام معظم رهبري و دستورالعمل 24 گانه ايشان، اهم اقدامات صورت گرفته به منظورحمايت از توليد ملي و ساخت داخل قطعات مورد نياز در صنعت مترو در شركت بهره برداري متروي تهران و حومه به شرح ذيل مي باشد:رديف

پروژه هاي اصلي

اقدام كننده

1

ساخت داخل مستر كنترلرMaster Controller قطارهاي AC

شركت فناوران طرح و توسعه سپنا

2

ساخت داخل و احيا سازي باتري هاي نيكل كادميوم (Ni-Cd)در رنج آمپرساعت هاي مختلف (تجهيزات ثابت و متحرك)

صنايع شهيد گوهري (تفاهم نامه 2292/96)

3

بومي سازي سيستم‌هاي (Public Announcement) PA قطارهاي ناوگان و (Passenger information syste)PIS

شركت پارس پايش ياران آروشا

4

امكان سنجي و ساخت داخل ريل سوم (Third Rail) بدون انحنا و جوش

شركت مجدالدين رايكا - شركت چرخش صنعت پيشرو

5

ساخت داخل ماشين سوزن S700 و S700K زيمنس

شركت بازو كار

6

امكان سنجي جايگزيني مقره هاي سيليكوني و كامپوزيتي ساخت داخل شده (24، 36 و70 كيلو ولت) با مقره هاي سراميكي موجود

شركت تابان درود (TDI) - شركت سامانه هاي نوين افرا

7

ساخت داخل (Gate Drive Unit)GDU باكس هاي ACM و MCM قطارهاي AC

شركت صدرا فن پرداز

8

ساخت داخل قطعه مركزي سوزن

شركت نيك سرام رازي

9

امكان سنجي ارتقاء و بومي سازي سيستم كامپيوتر لوكوموتيوهاي TM قطارهاي ناوگان حومه

شركت صدرا فن پرداز

10

امكان سنجي ساخت داخل بردها و اقلام و متعلقات سيستم ترمزي قطارهاي زير زميني

شركت راهياب تامين تجهيزات (KES)

11

امكان سنجي ساخت داخل چرخ مونوبلوك قطارهاي زير زميني

صنايع شهيد فكوري (تفاهم نامه 2292/96)

12

امكان سنجي و بررسي طرح جامع مطالعاتي تغيير تكنولوژي و به روز رساني 42 رام قطارهاي DC ناوگان ريلي

شركت صدرا فن پرداز

13

امكان سنجينصب دوربين و تجهيزات مربوطه در كابين Head/ Rear قطارهاي ناوگان

شركت صنايع امنيت فضاي تبادل اطلاعات صا ايران (تفاهم نامه 2292/96)

14

امكان سنجي تغيير در تكنولوژي و طراحي نصب گنگ وي (Gangway)در قطارهاي AC و ارتباط واگن هاي قطارهاي DC

شركت البرز صنعت كاشان - شركت باران صنعت سپاهان

15

امكان سنجي ساخت داخل درزين نفربر

صنايع شهيد كلاهدوز (تفاهم نامه 2292/96)

16

امكان سنجي و بررسي ساخت داخل پر كننده فاصله بين سكو و قطار (Gap Filer)

شركت كهرنگ لاستيك - شركت ريل انديشان دانا

17

ساخت داخل كابل كفشك جريان قطارهاي زير زميني (Current Collector Cable)

صنايع امام هادي(ع) (تفاهم نامه 2292/96)

18

امكان سنجي تعميرات كمپرسور قطارهاي ناوگان

شركت پايوران پارسيان
 

پروژه قطارهاي مستر كنترلر  پروژه ( Master Controller )

                                                                          


پروژه ماشين سوزن(Point Machine)

                  


پروژه قطارهاي ناوگان  (PIS , PA    ( Public Announcement   

 

پروژه پر كننده فاصله بين سكو و قطار(Gap Filer)
پروژه مقره هاي سيليكوني و كامپوزيتي
پروژه ارتقاء و بومي سازي سيستم كامپيوتر لوكوموتيوهاي 
پروژه بردها و اقلام و متعلقات سيستم ترمزي 
پروژه ريل سوم (Third Rail)
پروژه احيا سازي باتري هاي نيكل كادميوم