اخبار

دومین نشست حقوقدانان و مقامات قضایی کشور با میزبانی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه با هدف کاهش سوانح در صنعت حمل و نقل ریلی شهری مورخ 05/06/93 در محل آن شرکت تشکیل شد.

در این نشست حضار ضمن بررسی و تحلیل علل وقوع حوادث ریلی راهکارههای را در جهت کاهش وقوع این حوادث و به تبع آن مشکلات احتمالی بعد از آن و تسریع روند رسیدگی پرونده ها در محاکم قضایی پیشنهاد نمودند و ضمن ابراز خلاءهایی در  قوانین حمل و نقل ریلی خواستار جلسه ای با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شدند تا در رفع موانع موجود تصمیم گیری شود. در پایان قضات از مرکز فرمان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه بازدید نمودند. 

1393/6/28 12:49:31
printآمار بازديدكنندگان:1013