(مترو، اتوبوس، تاكسي و...) در منطقه رندستاد هلند
  • جزییات خبر / بین المللی / تعداد بازدید: 233 print
  • 1396/4/11
  • رندستاد ريل: يكپارچگي سيستم حمل و نقل
  • (مترو، اتوبوس، تاكسي و...) در منطقه رندستاد هلند

  • به وضوح مشخص است يكي از چالش‌هاي بزرگي كه سيستم حمل‌ونقل عمومي با آن مواجه است بهبود يكپارچگي سيستم حمل‌ونقل عمومي( مترو، اتوبوس، تاكسي، دوچرخه و...) است. اين يك گام آشكار در جهت هموار كردن مسير يكپارچگي بين انواع مختلف حمل‌ونقل است. اين امر يك جهش شجاعانه رو به جلو در جهت جايگزيني حمل‌ونقل چند جانبه بجاي حمل‌ونقل تك بعدي است. در واقع ايجاد حمل‌ونقل يكپارچه، نياز به جابجايي بين انواع مختلف حمل‌ونقل را از ميان برمي‌دارد. اين دقيقاً كاري است كه در روتردام و لاهه، دومين و سومين شهر بزرگ هلند در حال انجام است.

 
مترجم: نساء جدي پور

 
 

به وضوح مشخص است يكي از چالش‌هاي بزرگي كه سيستم حمل‌ونقل عمومي با آن مواجه است بهبود يكپارچگي سيستم حمل‌ونقل عمومي( مترو، اتوبوس، تاكسي، دوچرخه و...) است. اين يك گام آشكار در جهت هموار كردن مسير يكپارچگي بين انواع مختلف حمل‌ونقل است. اين امر يك جهش شجاعانه رو به جلو در جهت جايگزيني حمل‌ونقل چند جانبه بجاي حمل‌ونقل تك بعدي است. در واقع ايجاد حمل‌ونقل يكپارچه، نياز به جابجايي بين انواع مختلف حمل‌ونقل را از ميان برمي‌دارد. اين دقيقاً كاري است كه در روتردام و لاهه، دومين و سومين شهر بزرگ هلند در حال انجام است.

به رتردام و لاهه بپيونديد
هر دو شهر در جناح جنوبي منطقه پرجمعيت رندستاد واقع شده‌اند و حدود 25 كيلومتر باهم فاصله دارند. منطقه رتردام 2/1 ميليون نفر سكنه دارد و به مردم با تراموا، مترو و اتوبوس خدمات‌رساني مي‌شود. اطراف لاهه جمعيت 1/1 ميليون نفري دارد و به سيستم تراموا و اتوبوس مجهز است. در 15 كيلومتري شرقي لاهه، شهر مهم مركزي زوترمير (با 123000 سكنه) واقع شده‌است كه مهمترين حومه لاهه مي‌باشد. روتردام و لاهه/زوترمير توسط زمين‌هاي كشاورزي جدا شده‌اند، كه البته فرودگاه لاهه در روتردام واقع شده است. علي رغم نزديكي نسبي، بهره‌برداران شبكه حمل‌ونقل شهري(RET در روتردام و HTM در لاهه) اخيراً بهم متصل شده‌اند. از نظر افزايش حجم مسافران جابجا شده بين هر دو منطقه و روند رو به رشد شهرنشيني، نياز به شبكه نقليه ريلي سبك منطقه‌اي به نيازي مشابه نياز دهه 1980 برگشته است. محدوديت‌هاي مالي و تكنيكي به اين معنا بود كه توسعه و ساخت سيستم ريلي سبك كه هر دو شبكه را تحت عنوان "رندستاد ريل" بهم متصل كند، زمان مي‌برد. 

تبديل و ارتباط


 به جاي ساخت مسيرهاي جديد، زيرساخت‌هاي موجود از خطوط ريلي هر دو منطقه، به خطوط فعال تبديل شدند كه توسط قطارهاي سيستم ريلي سبك مورد استفاده قرار مي‌گيرند. هر دو خط توسط حمل‌ونقل ريلي ملي هلند (NS) بهره‌برداري شده است و در طول سال‌هاي گذشته منسوخ نشده‌اند. از آنجايي كه به طور كلي خدمات‌رساني به افرادي كه در حومه شهر كار مي‌كنند يا بالعكس ‌‌‌افرادي كه براي كار از شهر به حومه مي‌روند مورد توجه قرار گرفته است، ارائه خدمات به گونه‌اي انتخاب شده است كه بهبود آن با تناوب بيشتر، سريع‌تر و حمل‌ونقل سبك‌تر تامين گردد. سيگنالينگ، انرژي كشش و سكو همگام با نيازهاي تكنيكي وسايل نقليه نوين وقف داده شده‌اند و هر دو خط كاملاً به صورت فيزيكي از مابقي شبكه ريلي جدا شده است. قابل توجه‌ترين نوآوري مسير مابين روتردام و ايستگاه مركزي لاهه است كه به طور مستقيم به شبكه مترو روتردام متصل شده است. خط بين زوترمير و ايستگاه مركزي لاهه نيز مستقيماً به شبكه ترامواي لاهه متصل شده است. به دليل اينكه نقليه سبك 65/2 متر پهنا دارد، مهمترين بخش زيرساخت تراموا بايستي اصلاح گردد. نزديك به ايستگاه مركزي لاهه هر دو مسير بهم متصل مي‌گردند و اين بخش بهم پيوسته حدود 5 كيلومتر، هم در مسير مترو و هم تراموا تندرو مشترك مي‌باشد. در پايان مسير روتردام، تونلي به طول 4/2 كيلومتر ساخته شده است كه شامل دو ايستگاه زيرزميني است. اين 2 ايستگاه مابين انتهاي خط ريل سابق و ايستگاه مركزي روتردام واقع شده است تا فقدان خط ريل را مابين خط ريل سابق و شبكه مترو جبران نمايد.

دولت و بودجه
هزينه كلي رندستاد ريل بيش از 1/1 بيليون يورو بوده است كه توسط دولت مركزي (80%) و دولت محلي (20%) تامين شده است. مدير پروژه، مقامات محلي را نماينده‌ي رتردام و لاهه كرد. زيرا آنها با بهره‌برداران حمل‌ونقل هر دو منطقه (RET و  HTM) از نزديك درارتباط هستند. مقامات در ابتدا در مورد زير ساخت‌ها با وجود بهره‌برداران در موقعيت مشاور، نگران بودند. در حالي‌كه بهره‌برداران اساساً در مورد سيستم حمل‌ونقل و بهره‌برداري‌ها وظيفه شناس هستند.

ايجاد يك  شبكه يكپارچه 


پس از مواجه با برخي مشكلات، در خلال بهره‌برداري‌ها كه البته حدود يك سال پروژه را متوقف كرد، خدمات رندستاد ريل در سال 2007 آغاز گرديد. 5 سال بعد، HTM  72 ترامواي تندرو يك طبقه را در آلستوم رجيو سيتاديس و RET 22 مترو تندرو بامباردير را راه‌اندازي نمود. رندستادريل خدمات دسترسي مستقيم به مركز شهر و حومه رتردام و لاهه را از تمامي قسمت‌هاي شهري متصل، ارائه مي‌دهد. در حالي‌كه مسافران به طور معمول بايستي از قطار به تراموا يا بالعكس تغيير وسيله دهند، اكنون مي‌توانند از زوترمير به بسياري  از محل‌هاي ديگر(محل كار، خريد، تفريح) در لاهه بدون هيچ گونه تغيير وسيله‌اي بروند. مشابه اين امر در مسير ايستگاه مركزي لاهه به شهر روتردام نيز اتفاق مي‌افتد. موفقيت سيستم با افزايش شمار مسافران به تصوير كشيده شد. در مسير روتردام/لاهه، خط ريل قديمي حدود 7000 مسافر را در روز جابجا مي‌كرد اما اكنون به بيش از 17000 نفر در روز خدمات ارائه مي‌دهد  كه انتظار مي‌رود اين آمار به حدود 28000 نفر افزايش يابد. مسافران در خط زوترمير/ لاهه در سال 2010 از 21000 نفر به 35000 نفر افزايش يافتند و انتظار مي‌رود كه تا حدود 40000 مسافر در روز افزايش يابد.

موفقيت سيستم ممكن است با بهبود كيفيت سيستم حركت حمل‌ونقل و افزايش تناوب حركت توصيف شود. اما غالباً توسط دسترسي مستقيم به شبكه‌هاي شهري توصيف مي‌شود. مسافران هم اكنون در منطقه روتردام /لاهه به بيش از 60 كيلومتر شبكه ريلي شهري دسترسي دارند. اعم از ايستگاه " سلينگ" در روتردام در جنوب منطقه زوترمير و ليدچندام در شمال. يكپارچگي سيستم حمل‌ونقل، طوري كه در رندستادريل فعال شد، نمونه بارزي از ايجاد سفر يكپارچه به جاي گسترش انواع متفاوت سفر است كه پيش از آن وجود نداشته است.

برنامه‌هاي آتي

در ميان ساير كارها، براي سال‌هاي آتي برنامه در جهت گسترش شبكه رندستادريل است. مركز حمل‌ونقل نوين در نزديكي زوترمير است كه شامل مسير جديد اتوبوس به رتردام  و تكميل مثلث حمل‌ونقل بين 3 شهرمي‌باشد.

منبع: pti:no6 -2012