اخبار

بار دیگر مجموعه حقوقی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه  توان علمی خود را به اثبات رساند. سال 1391 در پی وقوع حادثه سیل و خسارات ناشی از آن به تجهیزات و لوازم شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، شرکت درخواست خود را به شرکت بیمه ایران مبنی بر  پرداخت خسارت مطرح نمود اما آن شرکت از این امر امتناع ورزید همین امر باعث مفتوح شدن پرونده های مختلف در این خصوص در مراجع قضایی گردید . در این مدت کارشناسان حقوقی شرکت از هیچ تلاشی دریغ ننمودند و با حضور در جلسات مراجع قضایی و تنظیم لوایح  درصدد حقانیت حقوق پایمال شده شرکت برآمدند تا اینکه سرانجام با لطف و عنایت خداوند منان رقیب را به عقب نشینی واداشتند و با اخذ خسارت 50 میلیارد تومان پیروز میدان گردیدند . لازم به ذکر است موفقیت در این پرونده بدون حمایت مدیران ارشد شرکت میسر نبود.

1393/8/21 21:29:51
printآمار بازديدكنندگان:1100