شهرهاي هوشمند
  • جزییات خبر / مقالات, بین المللی / تعداد بازدید: 172
  • 1396/9/4
  • شهرهاي هوشمند

  • شهر وین در اولین رتبه‌بندی سالانه شهرهای هوشمند، رتبه نخست را از نويسنده استراتژیست متخصص، بوید کوهن، كسب كرده است. برای این شهر اهداف آرمانی در نظر گرفته شده و پیشرفتش به صورت سیستماتیک و منظم مورد نظارت قرار می‌گیرد و گروه‌های ذینفع مختلفي را در فرآیندهایش دربر مي‌گيرد. 


                                            
شهر وین در اولین رتبه‌بندی سالانه شهرهای هوشمند، رتبه نخست را از نويسنده استراتژیست متخصص، بوید کوهن، كسب كرده است. برای این شهر اهداف آرمانی در نظر گرفته شده و پیشرفتش به صورت سیستماتیک و منظم مورد نظارت قرار می‌گیرد و گروه‌های ذینفع مختلفي را در فرآیندهایش دربر مي‌گيرد. 


"این اتفاقي نیست که وین موقعيت برجسته‌اي در میان شهرهای جهان دارد"

ما تعریف بسیار مشخصی براي شهر هوشمند داریم: این‌ها برای ما موضوعاتی مرتبط به هم هستند. اصل اساسی مبتنی بر رویکرد جامع ما است که مکانیسم‌های جدید عمل، هماهنگی در  سیاست و امور اداری و نیز آزادی گسترده برای عمل شهروندان را با هم ترکیب می‌کند.
یک شهر هوشمند اولویت را به موضوعات انرژی، حمل‌ونقل، ساختمان‌ها و زیر ساخت می‌دهد و بین آن‌ها ارتباط برقرار می‌کند. به همين دلیل،  تعهدات زیر انجام می‌شود: حفاظت از منابع رادیکالی، توسعه و استفاده کارآمد از نوآوری و فناوری‌های جدید و کیفیت بالا و متوازن زندگی. این امر جهت حفاظت از توانایی شهر برای مقابله با چالش‌های آتی است.


جمعیت در حال افزایش ، نيازمند کاهش استفاده از منابع 

شهر هوشمند شهری است که چالش‌های قرن بیست و یکم را با استراتژی کلی و فناوری‌های هوشمند، مرتفع می‌سازد. از جمله آب‌وهوا، منابع و انرژی کارآمد شهري كه از عملکرد اجتماعی و اقتصادی و اکولوژیکی برای تمام شهروندان اطمینان حاصل می‌کند. شهر هوشمند شهری است با  بهبود رقابت و توسعه پایدار که ابعاد اجتماعی را در بر گرفته و شامل شهروندان نيز مي‌گردد.

وین هر ساله پذیرای 25000 نفر است و یکی از شهرهای دارای رشد جمعیت بالا در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. 2 میلیون نفر  تا 2030ساکن این شهر خواهند شد (در حال حاضر جمعیت این شهر 1.8 میلیون نفر است). این به معنی تغییرات و چالش‌ها، به ویژه در اين بخش‌هاست: زیرساخت‌ها، مسکن، شرایط کار، استراتژی‌های جابه‌جایی، تامین انرژی با پیش زمینه حفظ حداکثر کیفیت زندگی برای تمام شهروندان وین است.

ما بر اين باوريم که شهر هوشمند شهری است که در آن به روی همگان باز است، و اهميتی ندارد که افراد چه مدت است که در آنجا زندگی می‌کنند. این شهر به هر شهروند، عالی‌ترین فرصت دسترسي آسان  براي توسعه فردی را ارائه می‌دهد. عدالت اجتماعی ایده‌ای است که امکان خدمات جامع برای عموم را فراهم می‌سازد. با جمعیت در حال رشد، تعداد بالایی از احتمالات به روی شهر باز است. با این حال، هم‌زمان، نیاز بالایی به کنترل استفاده از منابع وجود دارد. ما می‌خواهیم عليرغم ارائه کیفیت بالای زندگی، ايمني و امنیت به همگان، به طور برجسته‌اي مصرف منابع را نيز کاهش دهیم. این طرز فکری است که در پس چارچوب طرح شهر هوشمند وین در سال 2011 قرار داشت و منجر به اتخاذ استراتژی شهر هوشمند وین توسط شورای شهر ونیز در ژوئن 2014 شد که این استراتژی نیازمند نگرش جدیدی از طرف شهرداری بود: با هم بودن به جای تنها بودن.  هدف استراتژی، برآورده شدن وظایف فعلی توسط هر یک از دپارتمان‌ها است. دپارتمان‌های مختلف می‌توانند برای فعالیت‌های خود از دیدگاه‌های جدید الهام  بگیرند.

این طرح از اکنون شروع شده و تا سال 2050 ادامه دارد و نمي‌توان انتظار داشت که تغییرات ضروری در انرژی، جابه‌جایی یا بخش‌های ساختمانی یک شبه صورت گیرند. و هدف ما تنها  از طریق همکاری قابل دستیابی است.

منبع: pti:no2-2014