آغاز سبك زندگي سالم‌تر با حمل و نقل عمومي
  • جزییات خبر / بین المللی / تعداد بازدید: 183
  • 1396/11/7
  • آغاز سبك زندگي سالم‌تر با حمل و نقل عمومي

  • حمل‌ونقل و جابجائي پايدار، در بهبود سلامتي كامل ما نقشي اساسي ايفا مي‌كند. نگاهي عميق‌تر مي‌اندازيم به اينكه چگونه حالت‌هاي فعال حمل‌ونقل عمومي مي‌تواند به نفع سلامت عمومي باشد و چالش‌هاي ارتقاي حمل‌ونقل عمومي به عنوان بخشي از زندگي سالم و پايدار شهري مدنظر قرار گيرد.

حمل‌ونقل و جابجائي پايدار، در بهبود سلامتي كامل ما نقشي اساسي ايفا مي‌كند. نگاهي عميق‌تر مي‌اندازيم به اينكه چگونه حالت‌هاي فعال حمل‌ونقل عمومي مي‌تواند به نفع سلامت عمومي باشد و چالش‌هاي ارتقاي حمل‌ونقل عمومي به عنوان بخشي از زندگي سالم و پايدار شهري مدنظر قرار گيرد.


حمل‌ونقل و روش زندگي بي‌تحرك با وسيله‌ي نقليه‌ي شخصي

سازمان بهداشت جهاني فعاليت بدني ناكافي را به عنوان چهارمين عامل تأثيرگذار در مرگ و مير جهاني برشمرده است. بخشي از افزايش چاقي‌ها، بيماري‌هاي قلبي، حملات و يا انواع مشخص سرطان‌ها و ديابت‌ها بخاطر فرهنگ ميزنشيني ما و بخشي ديگر بخاطر نوع انتخاب در استفاده از وسيله‌ي نقليه‌ي شخصي است. در واقع، نوع جابجائي در درون شهرها شديداً بر سلامتي ما تأثيرگذار است. تحقيق صورت گرفته از سوي آقاي گيرينر حاكي از آن است كه متوسط سفر با خودرو فقط معادل با 3/. كيلومتر پياده‌روي و مصرف 16 كالري است.

روش‌هاي كارآمد حمل‌ونقل در مقابل آلودگي هوا

به همين نحو، بررسي آقاي گيرينر نشان مي‌دهد كه متوسط سفر با اتوبوس برابر با 3/1 كيلومتر پياده‌روي و مصرف 62 كالري است. بعلاوه، اين مطالعه حاكي از آن است كه استفاده از اتوبوس به ميزان 5 بار در هفته برابر با نصف فعاليت بدني توصيه شده براي سبك زندگي سالم است. مطالعات بسيار ديگري حاكي از اين مزيت است كه حمل‌ونقل كارآمد، همچون پياده‌روي و دوچرخه‌سواري، و استفاده از حمل‌ونقل عمومي به كاهش خطر بيماري قلبي- عروقي،‌ ديابت و چاقي كمك مي‌كند و البته سلامت ذهني را نيز افزايش مي‌دهد. تحقيق صورت گرفته از سوي يك مؤسسه‌ي سلامت فرانسوي به نام Watch نشان مي‌دهد كه به هر حال دوچرخه‌سواري، حتي در محيطي شهري، براي سلامتي مفيد است.
نتيجه‌ي اين تحقيق به طور خاصي تأثيرات مختلف تنفس در هواي آلوده‌ي شهر و خطر تصادفات در دوچرخه‌سواري را مورد توجه قرار مي‌دهد. حمل‌ونقل عمومي به ميزان زيادي مكمل روش‌هاي كارآمد حمل‌ونقل است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه استفاده از يك نوع حمل و نقل احتمالاً فرد را به استفاده از ديگر حالت‌هاي آن ترغيب مي‌كند. بعلاوه‌ي تسهيل بيشتر سبك زندگي كارآمد، حمل و نقل عمومي با كيفيت بالا درشهرها نيز به كاهش بار ترافيكي، كاهش سر و صدا و كاهش آلودگي هوا منجر مي‌گردد. در مجموع، آلودگي هواي شهر و تلفات ناشي از ترافيك سالانه باعث 6/2 ميليون مرك و مير مي‌شود. افزايش سفرها با استفاده از روش‌هاي كارآمد حمل‌ونقل و حمل‌ونقل عمومي منجر به كاهش نشر گازهاي گلخانه‌اي و وابستگي ما به سوخت‌هاي فسيلي مي‌گردد.
 


بهبود حالت‌هاي سالم‌تر حمل‌ونقل 

با جمع‌بندي اين مزيت‌ها، ما به سياست‌هايي همچون، سرمايه‌گذاري در امن‌تر و سرسبزتر كردن خيابان‌ها و ترغيب عابران پياده و دوچرخه‌سواران، نياز داريم كه حمل‌ونقل پايدار را همچون برنامه‌ريزي‌هاي مناسب شهري مطلوب مي‌سازد. اين امر به طور مؤثري سلامت عمومي و كيفيت زندگي را بهبود مي‌دهد و احياي دوباره‌ي شهر، گنجايش اجتماعي و حتي رشد مشاغل پايدار را ارتقاء مي‌دهد. ارتقاء روش‌هاي كارآمد حمل‌ونقل نشان از تأثيرات مستقيم اقتصادي دارد. اگر شهرهاي منتخب اروپا همچون كپنهاگ از سهم مشابه در دوچرخه‌سواري برخوردار بودند، 76000 شغل مازاد بوجود مي‌آمد.

اغلب ملاحظات سياسي، سيستم‌هاي حمل‌ونقل عمومي محلي و شهري و نقش آن‌ها در مبارزه با بسياري از چالش‌هاي سلامت عمومي موجود در شهرها را ناديده مي‌گيرند. بعيد است كه حمل‌ونقل در خلأ عمل كند و بنابراين دولت‌هاي ملي بايد قالب‌هاي قانوني و سازماني‌اي را ارائه دهند كه مسئولين محلي و منطقه‌اي را تشويق مي‌كند تا به نحو بهتري حمل‌ونقل را با سياست‌هاي زيستي و سلامتي بالاتر يكپارچه سازد. طرح‌هاي حمل‌ونقل منسجم در سطح محلي، كه به تضمين راهكارهاي يكپارچه و ايجاد اهداف مشخص و حمايت از سياست‌ها در سطح ملي كمك مي‌كند، نيز مهم هستند.
تلاش‌هاي وافر در تقويت حمل‌ونقل كارآمد و استفاده از حمل و نقل عمومي مي‌تواند صورت گيرد، براي مثال، با تضمين اينكه سياست‌هاي خانه‌سازي بر تراكم شهري متمركز است و به ازدحام و پراكندگي‌اي كه سبب وابستگي به خودرو مي‌شود منجر نمي‌گردد. به همين نسبت، مديران مي‌توانند در تقويت يا ارزشمندي عادات حمل و نقل پايدار از طريق تنظيم طرح‌هاي حمل‌ونقل در شركت نقشي اساسي ايفا كنند.

در نهايت، براي ارزيابي ميزان كارآيي سياست‌هاي حمل و نقل شهري نياز داريم كه نگاه خود را فراتر از ارقام توليدات ناخالص داخلي ببريم و عوامل تأثيرگذار مهم در حمل و نقل كه بيانگر كيفيت زندگي در مناطق شهري هستند را تشخيص و مورد بررسي قرار دهيم. اين عوامل اصلي عبارتند از: دستيابي به شغل، امنيت، و دسترسي به امكانات و خدمات شهري.

سياست‌هاي حمل‌ونقل شهري مي‌تواند يا به صورتي فعّال سلامت عمومي را افزايش دهد و يا سلامتي جامعه را به خطر اندازد. صحت اين امر نه تنها به خاطر سلامتي ما معنا مي‌يابد، بلكه شهرهاي ما را به مكان‌هايي سبزتر، غني‌تر و مطلوب‌تر براي زندگي و كار تبديل مي‌سازد. 


منبع: pti: no 2- 2016