اخبارشركت بهره برداري متروي تهران و حومه به اطلاع مي رساند كه خدمات دهي در بخشي از خط يك، حد فاصل ايستگاه هاي شهيد بهشتي تا طالقاني، صبح امروز از ساعت 8 و 12 دقيقه تا 8 و 55 دقيقه با اختلال همراه بود.
اين اختلال به علت نقص فني يكي از قطارها در ايستگاه طالقاني اتفاق افتاد كه خدمات دهي در بخشي از خط يك متروي تهران را دچار اختلال كرد؛ بلافاصله پس از بروز اين نقص، كارشناسان فني به محل اعزام و براي رفع مشكل اقدام كردند.
گفتني است، خدمات رساني در خط يك متروي تهران از ساعت 8 و 55 دقيقه امروز طبق برنامه زمان بندي حركت قطارها در حال انجام است.

1396/11/17 11:9:27
printآمار بازديدكنندگان:245