اخبار

دو نفر از پرسنل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه در تيم شهرداري تهران موفق به كسب مقام اول در مسابقات كاركنان دولت استان تهران شدند.

به گزارش مديريت ارتباطات وامور بين الملل شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه، عبداله قرباني و مهدي غفاري در تيم منتخب تنيس روي ميز شهرداري تهران موفق به كسب مقام اول تيمي مسابقات كاركنان دولت شدند. اين مسابقات با حضور 14 تيم برگزار مي شد كه بعد از تيم شهرداري تهران، تيم هاي راه آهن و فرودگاه كشور به مقام هاي دوم و سوم رسيدند.
ضمن آنكه عبداله قرباني در بخش انفرادي تنيس روي ميز مسابقات كاركنان دولت استان تهران توانست مقام نخست را از آن خود كند. 


 

1396/12/16 14:27:38
printآمار بازديدكنندگان:180