بهينه سازي زمان توقف بين ايستگاهي قطارها
  • جزییات خبر / تازه ها در مترو, بین المللی / تعداد بازدید: 104 print
  • 1397/3/30
  • بهينه سازي زمان توقف بين ايستگاهي قطارها

  • تمام شركت‌هاي مترو در سراسر جهان از افزايش تعداد مسافران خود خبر مي‌دهند. در حالت معمول اين روند افزايشي خبري خوب محسوب مي‌شود. اما مي‌تواند در برخي موارد كيفيت سرويس ارائه شده توسط شركت مترو را زير سوال ببرد.

 
تمام شركت‌هاي مترو در سراسر جهان از افزايش تعداد مسافران خود خبر مي‌دهند. در حالت معمول اين روند افزايشي خبري خوب محسوب مي‌شود. اما مي‌تواند در برخي موارد كيفيت سرويس ارائه شده توسط شركت مترو را زير سوال ببرد.
نكات كليدي در سيستم‌هاي مترو شامل: ايمني، اقتصاد، زيست بوم و سرعت است.
سرعت به طور مشخص يكي از فاكتورهاي اصلي حمل‌ونقل عمومي است كه نقشي اساسي در جذب مسافر ايفا مي‌كند و در همين حين شرط اصلي عملكردي كارا و بهينه نيز مي‌باشد. اين موضوع در بخش كلان به صورت گسترده توسط سيستم‌هاي پشتيباني از قطارها و توپوگرافي ريل تامين مي‌شود. در اين ميان مدت زمان توقف قطار در ايستگاه نيز نقشي كليدي در سرعت حمل‌ونقل بر عهده دارد كه انكار ناپذير است. زمان توقف ايستگاهي به طور كلي به مدت زمان مسافرگيري و تخليه مسافر و زمان قبل از شروع حركت قطار گفته مي‌شود. بنابراين تنها از طريق فرآيند بهينه مسافرگيري قطار، زير ساخت‌هاي ايستگاه و تنظيمات قطار است كه مي‌توان نهايت استفاده از زمان مذكور را برد. 
تركيب ضعيف اين فاكتورها مي‌تواند تاثير بزرگي در تعداد گذر قطارها از ايستگاه را داشته باشد و به دنبال آن ترافيك ريلي را سنگين و كيفيت سيستم را به شدت پايين آورد در گذشته تحقيقات گسترده‌اي توسط كميته قطار شهري UITP در زمينه بهبود زمان توقف قطارها در ايستگاه انجام شده است. تحقيقات جاري اين كميته بيشتر در زمينه تجهيز محيط ايستگاه‌ها، تجهيز قطارها، و پتانسيل‌هاي طرح عملياتي زمينه سازي شده‌اند. تجربيات نشان داده كه در نظر گرفتن و كار كردن بر روي مباحث مطرح شده به صورت مجزا، در كل نتوانسته است تغييرات گسترده‌اي را حاصل كند و تنها به بهبودهاي جزئي ختم شده است. اين موضوع بيانگر اين است كه بررسي مسائل بايد در سطح وسيع انجام شود تا به نتيجه  مطلوب منتهي گردد.
فاكتورهاي مهمي كه  در زمان توقف قطار در ايستگاه تاثيرگذارند به شرح زير است:
1.طرح ساخت و طرح اوليه ايستگاه: به طور مثال وضعيت مسافرگيري، ارتفاع سكو در مقايسه با سطح قرارگيري قطار، نقاط توقف تكي يا دوتايي 
2. مسافران: تعداد، پراكندگي درون ايستگاه، مسافران معلول، وجود ساك دستي و وسايلي نظير دوچرخه و غيره.
3.مديريت عملياتي ايستگاه: فرآيند مسافرگيري و تخليه مسافر، علائم راهنمايي مسافران در ايستگاه و سكوهاپيشنهادات:


به طور كلي در تحقيقات انجام شده از شركت‌هاي حمل‌ونقل ريلي، اكثر آنها پراكندگي پرسنل را يكي از فاكتورهاي كليدي در سرعت بخشي به فرآيند مسافرگيري و تخليه مسافر از ايستگاه‌ها بخصوص در ساعات اوج معرفي كردند. در اين بين نقش تعليم و آموزش پرسنلي كه بتوانند ضمن داشتن عملكردي  جدي و كارا برخوردي مناسب با مسافران داشته و در شرايط بحراني اوضاع را سامان بدهند، بسيار پررنگ‌تر مي‌شود. كاركنان و پرسنل در ايستگاه بايد درك كاملي از سر وقت بودن يك قطار در مقايسه با تاخير چند ثانيه‌اي آن داشته باشد تا بتوانند عمق مسائل را به خوبي درك كرده و به فراهم كردن شرايط كمك كنند.
اطلاعات ثابت و پويا بايد راهنمايي مسافران را در سفر به عهده گرفته و آنها را بدون ابهام ياري كند. اطلاعات در زمينه ورود و خروج‌ها، سكوها و غيره يكي از نكات كليدي در اين زمينه است.
علامت گذاري سكوها: شركت‌ها مي‌توانند با علامت گذاري محل‌هاي انتظار از پراكندگي مسافران در ايستگاه‌ها جلوگيري كنند و حتي مسافراني را كه به انتظار خروج از قطار هستند به طور سريع از سكو دور كنند.
قطارها: طراحي درهاي قطار بايد به درستي مورد بررسي قرار بگيرد و فناوري به كار گرفته شده در فرآيند باز و بسته شدن درها نيز بايد بررسي شود. به طور مشخص تعداد، شكل و قابل رويت بودن درها مي‌تواند به سرعت مسافرگيري كمك ويژه‌اي كند. شكل درهاي داخلي قطار و نحوه پخش مسافر در درون واگن‌ها نيز در نوع خود از تاثير گذاري ويژه‌اي برخوردار است.
سكوها: در طراحي ايستگاه‌ها شكل بين لبه سكو و قطار بسيار مهم است. حداقل اختلاف ارتفاع بين سكو و محل قرارگيري قطارها، فاصله كوتاه بين بدنه قطار و سكو كه هرچه كمتر باشد به سرعت مسافرگيري كمك بيشتري مي‌كند. فاكتورهايي چون عريض بودن سكو اجازه پراكنده شدن به مسافران بعد از خروج از قطار را مي‌دهد. و همچنين اثاثيه ثابت و همچنين تعداد آنها در محل نيز تاثير گذار است.
راه‌حل‌هايي همچون سكوهايي با كاركرد جداگانه به طور مثال سكوهاي مخصوص مسافرگيري جدا از سكوهاي تخليه مسافر در دو طرف قطار نيز مي‌تواند تاثيري مثبت در عملكرد  بهينه اين فرآيند داشته باشد.

خلاصه 

تلفيق طيف وسيعي از فاكتورها مي‌تواند در افزايش سرعت تخليه و مسافرگيري تاثيرگذار باشد و زمان توقف قطار در ايستگاه‌ها را كاهش دهد .پيشنهادات در اين زمينه مي‌تواند آموزش كاركنان و تجهيزات فني گران قيمت را شامل شود. البته مي‌تواند گفت كاهش زمان توقف قطار در ايستگاه نه تنها از لحاظ تجاري مفيد است بلكه مي‌تواند طول سفر مسافران را نيز كوتاه‌تر كند. بنابراين براي بهبود شرايط اجتماعي و رضايت مشتريان بهتر است اين مسائل به طور دقيق مورد بررسي شركت‌هاي حمل‌ونقل عمومي قرار بگيرد.منبع: pti: no2- 2013