گزارش تصويري /  بازديد رئيس سازمان بازرسي شهرداري تهران از شركت بهره برداري متروي تهران و  حومه ( 3 تيرماه 97)
  • جزییات خبر / رویدادهای مترو / تعداد بازدید: 458 print
  • 1397/4/3
  • گزارش تصويري / بازديد رئيس سازمان بازرسي شهرداري تهران از شركت بهره برداري متروي تهران و حومه ( 3 تيرماه 97)

  •