گزارش تصويري /  بازديد معاون توسعه منابع انساني شهرداري تهران از شركت بهره برداري متروي تهران و  حومه (12 تيرماه 97)
  • جزییات خبر / رویدادهای مترو / تعداد بازدید: 342 print
  • 1397/4/13
  • گزارش تصويري / بازديد معاون توسعه منابع انساني شهرداري تهران از شركت بهره برداري متروي تهران و حومه (12 تيرماه 97)