اخطار: این ماژول نبایست د رکل پورتال قابل نمایش باشد.


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


اخبار

مركز آموزش علمي كاربردي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه اقدام به خريد كتب مادر تخصصي رشته هاي مركز نمود و سپس با هدف شناسايي و كمك به سطح ارتقاي علمي و پژوهشي، اهميت وجايگاه كتاب وترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني ، اقدام به برپايي نمايشگاهي از كتب خريداري شده نمود. اين نمايشگاه از روز 26و27 ارديبهشت ماه در مركز شماره 1 ساختمان 220 مفتح، روز هاي 2و 3 خرداد ماه در مركزفتح آباد و روزهاي 9 و10 خرداد ماه در مركز مهرشهر، با همت و تلاش رياست محترم مركز جناب آقاي دكتر كاظمي برگزار گرديد. در اين نمايشگاه تعداد183 عدد كتاب با موضوعات : ( مكانيك، برق، الكترونيك، ايمني، پله برقي و آسانسور، مدارهاي الكتريكي، سازه هاي زير زميني، رياضيات و فيزيك عمومي و......) عرضه شد كه مورد توجه اساتيد واستقبال دانشجويان مركز قرار گرفت. دانشجويان مركز مي توانند پس از عضويت رايگان در كتابخانه از اين كتب استفاده كنند و با اين روش نيازي به خريدكتابها به صورت جداگانه و صرف هزينه نخواهند داشت .1397/4/19 8:13:23
printآمار بازديدكنندگان:9