گزارش تصويري/ جلسه اتحاديه شركت هاي قطار شهري كشور ( 20 شهريورماه 97)
  • جزییات خبر / رویدادهای مترو / تعداد بازدید: 198
  • 1397/6/20
  • گزارش تصويري/ جلسه اتحاديه شركت هاي قطار شهري كشور ( 20 شهريورماه 97)