اخبار


در راستاي ترغيب دانش آموزان به استفاده از متروي تهران و حومه همزمان با آغاز سال تحصيلي به دانش آموزان مدارس نزديك ايستگاه هاي متروي خط 5 ، گل اهدا شد.

به گزارش مديريت ارتباطات وامور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه،نمايندگان ايستگاه هاي خط 5 متروي تهران و حومه در روز اول مهرماه 97 و همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد، با حضور در مدارس نزديك ايستگاه ها به دانش آموزان گل اهدا كردند. 
 

1397/7/8 15:9:2
printآمار بازديدكنندگان:98