گزارش تصويري /  بازديد سرپرست مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران از شركت بهره برداري مترو تهران ( 6 آبان ماه 97)
  • جزییات خبر / رویدادهای مترو / تعداد بازدید: 98
  • 1397/8/7
  • گزارش تصويري / بازديد سرپرست مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران از شركت بهره برداري مترو تهران ( 6 آبان ماه 97)