گزارش تصويري /  جلسه شوراي هماهنگي فرهنگي، اجتماعي و اطلاع رساني مديران روابط عمومي معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران ( 7 آبان ماه 97)
  • جزییات خبر / رویدادهای مترو / تعداد بازدید: 91
  • 1397/8/7
  • گزارش تصويري / جلسه شوراي هماهنگي فرهنگي، اجتماعي و اطلاع رساني مديران روابط عمومي معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران ( 7 آبان ماه 97)