گزارش تصويري /  خدمات مترو به شركت كنندگان در پياده روي اربعين در تهران ( 8 آبان ماه 97)
  • جزییات خبر / رویدادهای مترو / تعداد بازدید: 83
  • 1397/8/9
  • گزارش تصويري / خدمات مترو به شركت كنندگان در پياده روي اربعين در تهران ( 8 آبان ماه 97)